Aberáció


Legkiáltóbb szükségünk úgy kedvezni intimitásban a személyes kapcsolat és diszkréció lehetőségével, hogy az ésszerű gondolkodástól vagy viselkedéstől el ne térjünk.

Legközelebb ma áll a Naphoz a Föld. Déli félteke néz a Nap felé, az északira pedig csak rövidebb ideig és csak alacsony szögben érintkeznek az éltető sugarak. Mivel a Föld nem kör, hanem ellipszis (hosszúkás szabályos zárt görbe) alakú pályán kering a Nap körül; az év során különböző távolságokban van központi csillagunktól. A napközben (perihéliumban) száznegyvenhétmillió kilométerre van a bolygónk. “A Nap, a bolygók és az üstökösök e mindennél gyönyörűbb rendszere egy intelligens és hatalmas lény uralmából és bölcsességéből származhat” – állapítja meg helyénvaló módon Sir Isaac Newton.  Lehet a csillag helyének látszólagos eltolódása - a megfigyelő szerinti -, mozgása következtében Nicolas Sárközy francia elnök odaítélte a Becsületrend lovagi fokozatát Salma Hayek mexikói-libanoni származású amerikai színésznőnek, producernek és humanitárius aktivistának – közölte a People magazin. A 45 éves Hayek valamikor a következő két hónap folyamán veheti át a kitüntetést a párizsi Élysée-palotában. A színésznő apósa Francois Pinault milliárdos üzletember a nagy Napóleon által 1802-ben, Franciaország katonai és polgári szolgálatának elismerésére alapított Becsületrend főtiszti fokozatát kapja meg. Amerikai sajtóértesülések szerint a Salma Hayek és apósának az újév alkalmából bejelentett kitüntetése ún. megütközést kelthetett Franciaországban, mert a színésznő férje Francois Henri Pinault Nicolas Sarközy elnök közeli barátja.

Ugyancsak megtéveszt egy család szomorú története. Hat fiú nevelkedett fel benne, mindegyik megáldva Istentől az átlagnál jóval magasabb testi és szellemi tulajdonságokkal, iskoláikban mindig vagy elsők, vagy az elsők között voltak.

Csak egyet nem ismertek: Istennek üdvözítő kegyelmét, mely megtanít, hogy megtagadva a kívánságokat, mértékletesen éljenek. Egymásután mind elbuktak pályáikon; pedig jók, becsületesek voltak; csak a mértékletes, szent (tiszta!) élet volt ismeretlen előttük. Egyikük ragadta meg Istennek üdvözítő kegyelmét. Mikor az a még életben levő öreg testvérétől utoljára búcsúzott, csak átölelték egymást, s szavuk zokogásba fúlt, mindegyik tudta, mit gondol a másik. Az aberráció is valami ilyesmi: eltérés a normálistól, tartós erkölcsi, vagy nemi zavartság, beteges hajlam.

Isten “idvezítő kegyelme” megjelent minden embernek, amely arra tanít meg minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, mértékletesen, igazán és szentül éljünk - ez pedig nem más, hanem az, amit nekünk, szülőknek és nevelőknek, átölelve a ránk bízottakat zokogva súgnunk kell. Hogy az “üdvözítő kegyelem” karácsonykor megjelent.  Soha nem lehet eléggé hangoztatni Istennek határtalan atyai szeretetét, végtelen bírói, vagy úgy is mondhatnók: “uralkodói kegyelmességét”. Ő teremtette az embert szentségben, ártatlanságban, az ezzel együtt járó boldogságban. Az ember pedig eldobta magától a nagy boldogságot, el az Atyával való közvetlen közösségnek kimondhatatlan előnyeit, boldogságát; elszakadt tőle. De nem a végtelen irgalmú Isten az ő saját hálátlan gyermekétől. Szüntelenül kísérte őt gondoskodó szeretetével a fájdalmas úton -, amit az ember maga választott magának -, és eleitől fogva készen tartotta számára a földön elvesztett boldogságot, azaz üdvösséget. De hogy ezt a kegyelmi tényt mikor hirdesse ki, mikor adja tudtára az embernek, azt Isten magának tartotta fenn. De mikor megért rá az idők teljessége, akkor felajánlotta üdvözítő kegyelmét az ő egyszülöttje, az ő szerelmes Fia által a betlehemi jászolbölcsőbe minden embernek. Istennek ezt a mérhetetlen jelentőségű kegyelmi tényét annál erősebben kell tisztelnünk, mert nagyon sokan vannak, akik ennek a kegyelemnek ellenére is elkárhoznak., mert érthetetlen botorsággal eldobják maguktól ezt a kegyelmet.

Itt tartozom elmondani – sok mulasztás közül az egyiket -, hogy lelkész esperes társammal folytatott többszöri beszélgetés kapcsán kiderült, hogy a II. világháború ideje alatt tábori lelkészként az igehirdetéssel kapcsolatos elvárás így hangzott: “Minél kevesebb evangélium, de annál több hazafias elem.”

Ma ez a jóvátételi kötelezettség is ránk vár.

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

EPOLETT

ÁLELEVENSZÜLŐ

A szegek helyei