LAPIS OFFENSIONIS


Lapis, kő, kővémeredt, egy nemzet szívére helyezett erőszak, mozdulatlanná, mozgásképtelenné, szótlanná dermesztett rettegés: ez a trianoni trauma, és az ettől való megszabadulás a trianonte-rapia, illetve gyógymód.

Leghatékonyabb csodaszer a sebek kezelésére a közösségvállalás, egymásért kölcsönösen kiálló eszmei azonosság, mind kötelesség- segítség és felelősségvállalás azonos érdek alapján, mind pedig emlékezni mindazokra, akik akaratuk ellenére határokon kívűl rekedtek, és akiket magyar származásuk miatt közjogi sérelem, meghurcoltatás ért.

Lapis offensionis pedig a botránykő az a hallgatólagos, be nem vallott – a félelmek között is a legfélelmetesebb! – szüntelen remegés a botrány kelős közepén, hogy még megbotránkozik a „fajtám”is, mert „erkölcsileg megütközik”, hogy még mindig emlegeted 192O. június 4-t az átkos Trianont. Márpedig „Trianonról beszélnünk kell, mert csakis a beszéd közben világosodhat meg az értelem. Mindaddig, amíg nem értjük meg a történteket, nem szabadulunk meg az árnyéktól. Értelmetlen- ség ből pedig nem születik megoldás, nem születik megtisztulás, nem lesz tiszta és erős haza - fogalmazott Papcsák Ferenc (Közli: Csókás Adrien egy zuglói konferenciáról) A béke diktátum hosszútávon a kelet-közép-európai országok kapcsolatait megmérgezte. Nem véletlen, hogy több tudatos magyar civil szférát érintő közösségi szerveződés rendjén sajátos nemzettuda- tunk meghatározása során hangot adtunk, hogy elhatároljuk magunkat az irredentizmus minden válfajától, de már egyre határozottabban és őszintébben kifejezzük azt is, hogy támogatjuk és azo nosulunk egy szellemi magyar haza létével.

Ugyanis erre a terápiára mindannyiunknak szüksége van, akár a nemzet pszihológia lélek-tani reflexióira, akár az etnikai alapon történt üldözések traumáira, vagy a megcsonkított haza fo-galmának tisztázására gondolunk. Szembesülni a felnőtté vált társadalom világában a haza, föld és szülőföld átminősített fogalmával.

 Csaknem minden a helyére kerül a Szent Korona Országában a Trianon több mint 73%-os veszteség dacára. Erős magyar lélekkel születik ujjá Kárpát-medence, azonosul a nemzet. Az Ó Mária siralomra a Szechenyi Könyvtár, a Szent Koronára a Honvédelem, Tamási Áronra az emlé-kezés vigyáz. Nemzeti összetartozás napján, a trianoni békeszerződés 9O. évfordulóján Párizsban voltam a vitézekkel, lovagokkal – akkor az hittem, ott a helyem. Wass Albert is hazajött, illetve hazajön, mert csak itthon van itthon.

 Istenigazában lakóhelyünk a Trianonon is átível.
                                  
            Bezen attamaz kenze kikte
            szen lészen szen adon
            dösön szen küklön
            nitziengen gerde ali kikte
            bezen akomezne oknemezne
            bergezge pitbütör küngön
            ill bezen menemezne
            neszen bezde jermez berge utrogergene
            illme bezne algyamanna
            kutkor bezne algyamanna
            szen börsön boka csalli
            batson igye tengria. Amen.
                                                        (Kun Miatyánk)

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

EPOLETT

ÁLELEVENSZÜLŐ

A szegek helyei