A N O M Á L I A


Legtalálóbb kifejezést a Regionális és Kisebbségi Nyelvek Európai Chartája ratifikációs folyamatán Németh Zsolt használta, miután a kisebbségvédelmében megállapítja, hogy:

"...a nyelvi jogok jelentősége a nyelvi diszkriminációtól túlfűtött Közép- és Kelet-Európában kiemelkedő a „leghagymázasabb” (önkívülettel járó lázas állapot) kísérlet a szlovák nyelvtörvény, amely a szlovákságon esett történelmi sérelmekért nyelvi revánsot kíván venni és nyomatékosítandó a törvény komolyságát, nyelv rendőrséget állít fel. Ez az anomália, - általános eltérés a szabálytól.
„Lehetséges, hogy az alkony és a napfogyatkozás összefüggenek?”

Ugyan a Bindig-jelentés – teszi hozzá Németh -, reális módon vet számot az Európa Tanács kisebbségvédelmi eredményeivel és nem táplál a jövő iránt nagy reményeket, de a kínálkozó lehetőségeket jól ismeri fel, és szakmailag kifogástalanul vázolja az elmozdulás lehetséges irányait. (Nemzetpolitikai Szemle) 
Ennek az írásnak az a célja, hogy rávezessen a mostani helyzet gyökerére. Mert az „ellopott tűzzel” nem tudnak mit kezdeni, pedig égi eredetű az. 
Ez az anomália, - a ferdeség.

Utókalkuláció szerint is a vérfarkas, - a lovagvilág eszményeit tükröző - lovagi torna helyett, az iszapbirkózást választja, mint térbeli, sor végén levő lehetőséget. 
Ez is anomália – rendellenesség.

Csupán egy kifejezést kell mindannyiunknak megtanulnunk. És ez Optandum est! - azaz kívánatos, mind a gondolkodásmódban, mind a stratégiában: a jövő nyertesei közé felsorakozni. Itt van a helye nemcsak a Kárpát-medence magyarságának, hanem az egész Kárpát-mdence minden országának. Különben már ott is vagyunk, megannyi állampolgársággal. Ha nem így cselekszünk, akkor bekövetkezik a rendellenesség, azaz a rendestől kórosan eltérő, a törvényes renddel ellentétes, bizalmatlanul valamelyik oldalra hajló, a megszokottal ellentétes visszásság, mulasztás vagy hiba, visszaélés. Kívánatos ennek érdekében mindent megtennünk. Kicsi, egyszerű kezdetekre is oda kell figyelnünk. Mi, a térségben élő erdélyi magyarok, a kettős állampolgárság ügyében érintettek, a mai román kormány viszonyulását, megnyilvánulását elismeréssel nyugtázzuk. A pozitív jel, ha nem is azonnali diadalkapu, de bürű, azaz hidacska, járda gyalogosoknak: egymás felé. 
Még az igekötőket is meg kell köszönnünk, amelyek a megbékélést és az egységet szolgálják.

Igen valószínűnek tartom, hogy valahol olvastam azt a választ, amelyet egy hozzám intézett kérdésre adtam. A kérdés így hangzott: Mikor lesz világ vége?

Mikor megszűnnek az ösvények, melyek összekötnek.

Nekem ösvényem van a szomszéd felé.

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

EPOLETT

ÁLELEVENSZÜLŐ

A szegek helyei