R E C E N Z I Ó


Lehető legtágabb értelemben, ismertetés vitéz lovag toroszlói gróf dr. Bereczky Árpád, Vitézi Rend a Lovagrendek Nemzetközi Állandó Bizottsága által elismert és bejegyzett Rend Országos Törzskapitánya és Főszéktartója életéről és munkásságáról írt könyvről, Ordinul Bizantin al Sf. Mormant Ordo Byzanthinus S. Sepulchri Priotarul Roman In Memoriam Árpád Bereczky de Torboszlo /1917- 2010/ címen, Claudiopolis MMX kiadójában az egyeztetést P.dr.Mircea Remus Birtz – M.Cr. OBSS, Com.er OHSG, Vlk, OV – látta el. 

A terjedelmében 261. oldalnyi könyv borítója a vitéz-politikus arcképét, a hátsó pedig Dürer alkotását ábrázolja. Az igényes írás román nyelven íródott röviddel vitéz lovag toroszlói ing. Dr. Bereczky Árpád az Erdélyi Vitézi Rend nyugalmazott Országos Törzskapitánya, Máltai Lovag Erdély Rend Királyi Főherceg, őrgróf, a Romániai Politikai Üldözöttek Felderítő Iroda vezetője Kolozsváron 2010. május 12-én 93. életévében bekövetkezett halála után. Temetésére Ótorda temetőjének kápolnájából került sor május 15-én déli 12. órakor Bereczky családi sírboltba. Temetésén a vigasztalás evangéliumát Nagytiszteletű Nagy István református lelkipásztor hirdette.  Adhortációt mondott vitéz lovag ns. Pásztori Tibor Endre VDM református lelkész esperes a Vitézi Rend Kárpát-medence Tartománya képviseletében / népes VITÉZI REND jelenlétében a VITÉZI REND részvétét fejezte ki vitéz Nob.Red.Chev.Vad László dandártábornok altábornagyVRMagyarországi Törzsszékének elöljárójaként /  és mint jogutód, a Vitézi Rend Erdély Országos Törzskapitánysága nevében - magyarul, valamint P.dr.Mircea Remus Birtz, román nyelven.

A könyv kettős helyet talált a román leíró szakirodalomban, különösen a szemléletes és tájékoztató jellegénél fogva. Ami a politikai, társadalmi oldalát illeti,- és ez a döntő üzenet - az igen érdekes ábrázolása a romániai, illetve erdélyi felállásnak. Egyfelől a magyar és román nemzet, ahogyan tudomást szerez a nemzetben való gondolkodás fontosságáról, annak indítékairól, nemzeti öntudatról, másfelől a régi időkből is táplált nemzeti feszültség civilizált és hatékony megoldásának titka a kultúra kölcsönös megismerésében rejlik. Idejében döbbennek rá, közösen fedezik fel és veszik számba, hogy a hatalom részéről történő undorító nemzeti uszítás és gyűlölködés megszüntetése érdekében már palliatív / csak a tüneteket enyhítő és nem a baj megszüntetésére irányuló, csupán alaki és alkalmi intézkedésekkel / módszerekkel kommunizmus életellenes szándékát megállítani, megszüntetni nem lehet. Talán regényesen igazolódik, hogy a közös ellenség nem a fajban, hanem a Sátán műfajában van jelen, amely áldozatul a serdülőkorú fiát rabolta el. Vitéz Nagybányai Horthy Miklós kormányzó után a mi néhai vitézünk a román intelligenciával erdélyi magyar népünket abban szerettette meg, hogy „szerette az igazságot, és gyűlölte az igazságtalanságot”! Így lett ádáz ellensége az embertelen világnak, felfedője a véreskezű gyilkosoknak. A súlyos veszteség vigasztalásként egyetlen fia ellenében, százakat adott vitézekül az Úr - cserébe.

Mondanom sem kell, hogy az idő múlásával nem vette személyes sértésnek a természet törvényeit, de jóga-kultúrájával dacolt az idővel és joggal a törvénysértőkkel. Példaértékű személyiség, aki a nemzeti megbékélést úgy képviselte, hogy hírneve nem ragyogta túl becsületét. Szerette és büszke volt magyar nemzetére, nemzetes kilétére: vitézségén keresztül szerettette meg a magyart.

Abban a reménységben indítom szerény recenziómat útjára, hogy rövidesen alkalmas író - a teljesség igényével - hozza nyilvánosságra és a nemzet örömére vitéz lovag Toroszlói Bereczky Árpád életművét.

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

EPOLETT

ÁLELEVENSZÜLŐ

A szegek helyei