VEHEMENCIA


Légtükrözési jelenség, amelyet különböző hőmérsékletű és eltérő légrétegek sugártörő képessége idéz elő: a fata morgana. Az alföldi csoda, a magyar pusztai délibáb már nem a fordított világ.

Langaléta Garabonciások hírszelével jött a fáma a történelemben gondolkodó ember társadalomképének végső szintézise a megváltozott világba. Eddig a síksági fényjelenség, a talaj fölmelegedésekor a távoli tárgyakat fölemelve és megfordítva láttató légköri kép sugallta a változás igényét: a ma fordított világában az idő egzisztenciális idővé sűrűsödik, a sarki fényből sarkigazság lesz és az alliteráció kedvéért is!/ sarkon fordul a történelmi vigasságok csalóka képe, s végre vége a fájdalmas újjászületésnek.

Ugyan a délibábos fordított világ térzenéje, és a Szent Illés-napi vihar figyelmezője, fáradt lemondással, beteges nosztalgiával gondol a vásári komédia és a piactéri boszorkányégetés félelmére, - mert a formai eszközök módosultak! - készülhet újabb szálfaöklelésre, de a tér mellett az idő szerepe is megnőtt és a fata volentum ducunt, nolentum trahunt diktátuma, tollbamondás szerint: a sorsot tudatosan kell vállalni. Azt, aki tudatosan vállalja a sorsát, a végzet vezeti, aki nem vállalja, elsodorja.

Csak optimista lehet a magyar: csillagképében ugyanúgy, mint az igazában. Mert annyira paradox állítás „az éji folyó csillaga” /József Attila / és a délibábos Hortobágy / nem horror vacui: űrtől való irtózás /, mint maga az Ars Poetica: az igazság a valóság tükörképe. Magyarul: a személyiség sorsától elszakíthatatlanná válik, s a történelmi idő is erre vonatkozva jelenik meg, a történelmi vigasság a történelmi tragédiában benne van és azzal mindvégig egyesülve marad. A hagyományápolás a közösségben tudatosan tovább élő szokás, ízlés, felfogás, illetve szellemi örökség.

Innen a Vitézi Rend Káprát-medence Tartomány július l6-án tartott ős lobbanása Hajóson, ahol örömben osztozó népes és rangos közösségben avatták, illetve szentelték fel a vitéz lovag Komlósi Mihály Weinkeller inhaber borospincéjét és köszöntötték születésnapján, Vad László dandártábornok, VR. altábornagy országos törzskapitány és a kíséretében levő vitéz Illyés Zsolt VR. vezérőrnagy törzskapitány, vitéz Varga András VR. őrnagy vitézi hadnagy, valamint vitéz lovag Pásztori Tibor Endre VR. Erdély országos törzskapitány VDM református lelkész esperes.

A színes, illatos kavalkádot bejárta a méltóságot parancsoló millefleurs Vörösmarty Szózat és Radnóti Nem tudhatom vehemenciája.

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

EPOLETT

ÁLELEVENSZÜLŐ

A szegek helyei