A HATÁRNAK IS VAN . . .


Lehetséges, már keresni is késő, de előfordulhat,hogy porlepte, felvágatlan példánya valahol ott hányódik   - világrészeken vagy esetlenül felszabdalt Európa kurta múltú országában - az a viselkedésünket "szabályzó könyv", amely a társadalmi érintkezésben a külső magatartást írja elő, és amely minősít minden embert, de különösen a társadalom politikai, közéleti vezetőit.

A szlovák államelnök családjában, dolgozószobájában, Isten ments kulturáltságában, érzéstárában, netalán szívében, amelyet idegen szóval „modornak” neveznek bizonyára nincsen.

Uniós viselkedési szabályokat sem kérni, sem kapni nem lehet. Az, hogy Kelet vagy Nyugat  szerezzen  érvényt egy kilátásba helyezett csatározásban a tartással, magatartással összefüggésben, a nevetséges „tengeri-kígyó” lenne. Abban pedig értsünk egyet, mi magyarok, Kárpát-medencében, akik lakozunk Erdélyben, Felvidéken, Kárpátalján, Délvidéken, Muravidékén, Burgenlandban - még a szlovákokkal is, - hogy az Európai Tanácsot ne lehessen javítóintézetté degradálni. Tanulja meg mindenki, hogy a jó modor ember-gépnél oly motor, amely által halad vagy lemarad!    

Csupán egy vesztese van a magas rangú államfő Sólyom László szlovákiai „látogatásának”. Ez az egy vesztes FICÓ Róbert aki a történelemben testvérnéppé vált azonos nemzeti dicsőséggel megáldott, majd közösen megszenvedett szlovákokat taszította a szégyen és gyalázat vermébe. Márpedig, aki másnak vermet ás, az sírásó! A komoly és a nevetséges dolgok között csak egy lépés van. Az egy lépés a határ! 

Illemkódex és az illemszabályok összessége csak a bevezetője annak, amit a történészhez illő komolysággal üzen a Vitézi Rend, mert a vitatkozásnak – tapasztalat szerint – ritkán jó a vége. A politikába való beleszólás nélkül valljuk, hogy az úgynevezett „incidensek” majdnem mindig politikai viták következményei voltak. A nemzeti talpra állás előfeltétele annak, hogy kultúrájának fölényével győzzön a magyar. A határnál méltósággal mérlegelt egy úr, - mintha megnyugtatni akarna – gesztusával tudatja: a határnak is van határa! / Sapienti sat./

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

ÁLELEVENSZÜLŐ

EPOLETT

Hangösvény suttogás