Á L M A T L A N S Á G„Lettre d’envoi” Millerand levele - címen vonult be a köztudatba, ti. Alexandre Millerand /1859/ Franciaország volt elnöke, aki a békeszerződéshez csatolt írását 1920. május 6-án írta alá. A mai értelmezése tájékoztatás, hírközlés, mely a kommunikáció fogalmát meríti ki. 


Levél, melyben a világszenzációt jelentő esemény a hitelesség látszatát keltve, a magyarság múltjának írott emlékanyaga. Ma a nemzet történelmének feltárására utaló kiegészítőkre és minden mozzanatra úgy kell tekintenünk, mint a külső erők szorításában is figyelemre méltó megnyilvánulásra.      

Úri gonosztevők okozta, alvással kapcsolatos nemzeti problémánk egyre akutabbá válik. Az álmatlanság kezelésében sem a macskagyökér /Valeriana officinalis /, sem a házipatika, tippek, vagy ötletek nem segítenek. A biorezonancia, egy újfajta orvosi gyógymód, terápia is tehetetlenül áll a jelenség előtt. Minden ember minden nemzet, még ha csak titkon is szép álomra vágyik. A „változások” hosszú során orientáció vesztesekké váltunk, elveszett végtagok fantom fájdalmával. Társadalmi méreteket öltött a stressz, /ami alapjában nem rossz!/a kilátástalanság a rossz. A méretek aránya már veszélyezteti az akarati és alkotó képességet. Hosszan tart a megváltozott világ perspektíva nélkülisége, szűk körű provincializmusa és emigrációs kényszerhatása. 

Csak az ámítás és álomba ringatás kedvéért az idézett levél a határ kiigazításokra vonatkozó rész így hangzik: A Szövetséges és Társult Hatalmak azonban nem feledkeztek meg arról a gondolatról, amely őket a határok kiszabásakor vezette és foglalkoztak azzal az eshetőséggel is, hogy az így megállapított határ esetleg nem felel meg mindenütt teljesen a néprajzi vagy gazdasági kívánalmaknak. A helyszínén megejtett vizsgálat esetleg szükségessé fogja tenni, hogy egyes helyeken a Szerződésben megállapított határt áthelyezzék.

Ilyen vizsgálatot azonban nem lehet ma lefolytatni, mert ez bizonytalan időre kitolná a béke megkötését, pedig ezt egész Európa sóvárogja. De majd ha a Határbizottságok megkezdték munkájukat, ha úgy vélik, hogy a Szerződés intézkedései, mint fentebb mondottúk, valahol igazságtalanok s hogy ennek az igazságtalanságnak orvoslása közérdek, módjukban lesz erről jelentést tenni a Nemzetek Szövetsége Tanácsának. Ebben az esetben a Szövetséges és Társult Hatalmak hozzájárulnak, hogy ha az érdekelt fél felkéri, a Szövetség Tanácsa felajánlhassa jó szolgálatait abból a célból, hogy az eredeti határt, ugyanazon föltételek mellett, békés úton megváltoztassa ott, ahol annak megváltoztatását valamelyik Határbizottság kívánatosnak mondja. A Szövetséges és Társult Hatalmak bíznak benne, hogy ez az eljárás megfelelő módot nyújt minden igazságtalan határvonal kiigazítására, ha azok ellen alapos ellenvetést lehet tenni.

Marad tehát a Tyukodi pajtás hajdani historiográfiai értékelésére való alaposabb odafigyelés: (két lator közt) két pogány közt egy hazáért omlik ki vére. A területvesztést testvérvesztés nem követheti! Ezért jó az álmatlanság!
                                                                 

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

EPOLETT

MAGYAR TIMPANON

Hangösvény suttogás