Az egyetemi oktatás szükségességéről


Beszélgetés dr. KELLERMAYER MIKLÓS-sal, a Pécsi Tudományegyetem egyetemi tanárával, a Széchenyi-díjas orvos professzorral

- Professzor úr, az egész emberiség bajba jutott, de Ön szerint mi magyarok kerültünk a legnagyobb bajba. Miért? 
- Azért, mert Magyarországon egyre nyíltabb, egyre ádázabb, egyre kegyetlenebb a magzatellenesség, a gyermekellenesség. A tízmillió or­száglakóhoz viszonyítva, Magyar­országon gyilkoltuk meg a legtöbb magzatot. Fél évszázad alatt több mint hatmilliót! Tetézve ezt az önpusztító tragédiát Magyarországon, ma az országvesztő politikai vezetés az iskolák, különösképp az egyetemek elleni támadásaival nyíltan ifjúságellenes. 

- A Bolognai Egyetem alapításának 900. évfordulóját 1988. szeptemberben ünnepelték. A jubileumi ünnepségen megfogalmazták az európai egyetemek új egyetemes érvényű alkotmányát, az Európai Egyetemek Magna Chartáját.
- A charta pontosan meghatározza, milyen feltételeknek kell teljesülniük ahhoz, hogy egy felsőoktatási intézmény egyetem lehessen. Szomorúan kell megállapítanom, hogy Magyaroszágon egyetlen intézmény sem felel meg a Magna Chartában megjelölt követelményeknek. Az igazi, autonóm egyetem bárhol a világon a nemzet szellemi életének központja, amelynek teljes körű szabadsága, függetlensége van, azaz mentes minden politikai és gazdasági megszorítástól. 

- Hogy van ez Magyaror­szágon? 
- Magyarországon a felsőoktatási intézmények tanodák, mert az autonómia legelemibb biztosítéka sincs itt meg. Nincs nevesítve a törzsvagyonuk és nincs elidegeníthetetlen kincstári vagyon melléjük rendelve. Az autonómia második elemi feltétele az országgyűlés által közvetlenül biztosított működési költség, amelyben az egyetem küldetéséhez nélkülözhe­tetlen kutatási bázisfinanszírozás is tartozik, nos, ez sincs biztosítva. Sőt, vannak szabadságot hamisan értelmezők, akik azt állítják, hogy éppen a működési költség megvonása biztosítja a szabadságot, az autonómiát. Azt szorgalmazzák, hogy legyen önálló gazdálkodási intézmény az egyetem. Szedjen be magas tandíjakat. Keresse meg az egyetem (az állami egyetem is) a saját működési költségét, ekkor lesz igazán autonóm, igazán szabad. De ez hazugság, hiszen így az egyetem életellenes; szegény, tehetséges fiatalok ellenes, nemzetpusztító; szellemi törpéket, deformált â01Eleckefelmondó robotokatâ01D kibocsátó intézménnyé válik. Tetézve a bajt, Magyarországon a szovjet mintájú tanodákat az elmúlt 17 évben össze is vonták, hogy a nemzet élete szempontjából szükséges önálló műszaki, önálló agrár és önálló orvostudományi és egészségtudományi egyetemek még véletlenül se jöhessenek létre. 

- Ha egy ország, egy nemzet élete, boldogulása szempontjából az egyetemek a legmaghatározóbb intézmények, akkor a jövőre nézve mivel kell számolnunk?
- Ha rövid időn belül nem lesznek igazi, autonóm egyetemeink, elve­szünk. Az az ország, az a nép, amelyik a gyermekei ellen fordul, meghasonlott. Az az ország, az a nép, amelyik meghasonlik önmagával, nem maradhat fenn.

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

EPOLETT

MAGYAR TIMPANON

Hangösvény suttogás