H I P O M Á N I A


Lelkesedéstől áthatott nagy magyar körülményhatározó nyomta rá bélyegét az Ispán Major „Térségi Agrárfórumra” Kunadacs rendezvény helyszínén 2010. április 30-án. 

Az állapothatározónak az a fajtája, amely a nemzet közösségére, lelki életére, illetve örömére vall, nem tévesztendő össze a hangulati emelkedettség, csökkentett alvásigény és fokozott teherbírás – enyhe mánia – tüneteit magán viselő hipomániával.

Ugyanis, a bonyolultsága miatt áttetsző és tiszta fintora a sorsnak, hogy most is épp olyan válságos, magyarellenes hangulat van, mint 1830, vagy 1919-ben: 
a hipománia tartozéka pedig a hangulatstabilizálása a korai visszatérés megelőzése végett, melynek veszélye teljesen kizárt. 
A nemzet számára kedvező választási eredmény a magyar lélekkel, pszichikummal kapcsolatos remény és esély azonosul a tavasz fogalmával, hogy egy gyökeres változással ismét találja meg a Kárpát-medencében a magyar az őt megillető helyét.

Újraértelmezett rendezvénykonferencia az elmúlt években már sikeresen hagyománnyá nőtte ki magát a térségi agrár - Ispán Major – napokban, valamint a kreatív kézműves és gasztronómiai programokban. 
A térség egyik legnagyobb eseménye volt az idén. A szakmai programon kívül hagyományosan nagy szerepet kapott a magyar kultúra őrzése, hagyományaink ápolása. 2010 Széchenyi emlékév, ennek kapcsán felemelő megemlékezés hangzott el a „Legnagyobb Magyarról”. A másik évforduló Horthy Miklós kormányzóvá választásának 90.éve. Mindkét államférfi a magyarság és a Magyar Nemzet fennmaradásáért elévülhetetlen és vitathatatlan érdemeket szerzett. Az ő tiszteletükre és emlékükre készült az a domborműfaragvány, amelyet ezen a napon szentelt fel Nt. Pásztori Tibor Endre erdélyi ny. református lelkész-esperes és páter Barnabás Pálos szerzetes. Az agrárnap eredeti célja a térség agrárszereplőinek bemutatása, vélemény és tapasztalatcsere, mely rendezvénykonferenciává nőtte ki magát, hisz koncertek, kiállítások, programok találtak helyet. Agrárfórum tartozéka volt az őshonos állatok és a belőlük készült termékek népszerűsítése. Közérthetően mutatták be borkultúrájukat, kóstolóval egybekötve.

Csak Szél István nagyszerű ötlet és – házi gazda beszédéből idézem a nap üzenetét: 
„Úgy gondolom, hogy jelen történelmi időben az mind az elhangzó beszédeket, mind a rendezvény eseményeit megérdemli a megszenvedtetett magyar nép. Hogy időtartamigény elvárásnak is megfeleljünk, mindössze a kiemelt programokat rögzítjük, miszerint FVM Dr. Imre Csaba előadása után Szél István méltatta a nap jelentőségét és köszöntötte a rendezvény résztvevőit. Ünnepi előadás Dr. Papp Lajos szívsebész. Megemlékezés gróf Széchenyi Istvánról és vitéz Horthy Miklósról. Vitézi Rend Kárpát-medencei Tartománya részéről vitéz ns. Vad László, Tartományi Kormányzó és vitéz lovag Pásztori Tibor Endre, VDM Erdély Országos Törzskapitány. Köszöntők: Bányai Gábor, Bács- Kiskun Megye Közgyűlésének elnöke a rendezvény védnöke, Túri Kovács Béla, elnök. Gasztronómiai hagyományok, pörköltek értékelője Varga Károly, Venesz-díjas mesterszakács tizennégyszeres olimpiai bajnok.”

Igen csak örömet jelentett az erdélyi Basa Tamás Egyesület által adományozott Nemzeti Önazonosságunk Védelmezője címet viselő Díszoklevél átadása, amelyet Szél István, Bányai Gábor, Laczkó János, Túri Kovács Béla, Varga Károly, Dr. Papp Lajos, Vesztergám Miklós, Varga Miklós, Géczi Erika, Tóth Renáta vehetett át az elismerés és nagyrabecsülés jeléül.

Agrárnap Bács-Kiskun Megye Ispán Major és a Kunadacsi Gazdakör szervezésében megrendezett Térségi Agrárnap, Kunadacs Ispán Major rendezvényszervezése, ideértve a konferenciatechnikát és vendéglátást, nagyszerű példája a nemzeti összefogásnak

„Akit magyarnak teremtett az Úristen és nem fogja pártját nemzetének – nem derék ember.”
(gróf Széchenyi István)

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

EPOLETT

MAGYAR TIMPANON

Hangösvény suttogás