Hogy cédrus legyen...


Lényegéből fakadóan "magyarnak alkalmas" erénye nyomon követi a művészi szándék remekké formálódását. 
Az énekművész az érzelmi azonosulás szakmai lehetőségével, -  idejében!   - nemcsak bájosnak, de hitelesnek is bizonyult. Szerelem - halál -  és az élet bizarr újrakezdéséről mágikus realizmussal teszi közzé, illetve énekli világgá, hogy a szegmensives záradékú, két kis világra-nyiló ikerablakból az orommező közepén tövis helyett cédrus legyen. Igai ars poetica! Az anyaországi művészet élvonalába emelkedve, meghatározó  egyéniségekkel az utódállamok kisebbségi magyar kultúráján - s jelesen az erdélyin - tartotta tekintetét.
          Ugyancsak a magatartástudományi követelményrendszer  "agresszió-megelőzés" merész szószólója. Nem a "csupa véletlen" és a hazugsággal szerzett hatalom embere, erénye a művészi bátorság. Népszerű szinművészeink egyike, akit eleven arcjátéka, a lélektani finomságokat figyelembe vevő, aprólékos ábrázolásmódja a legjobb Kárpát-medencei előadóművészek közé emel. Rangos, drámai erejű jellemszinész, akinek sokoldalú képessége mind az arabeszk vigjáték helyzetekben, mind a drámai szituációkban egyaránt érvényesül
            Csak. - kizárólagos értelemben - a történelmi párhuzam, a múlt és jelen egybevetése bizonyitja megváltozott életünk igazát. 
Csak az együvé tartozás tudatával maradhatunk az örök értékek szolgálatában, ami a namzeti önazonosságunk védelmét jelenti. 

Nem a hatalom, de a Nemzet  palástjára gyűjtött  Beregszászi Olga igaz gyöngyöket.                                                                             
           Ime a  nemzet boldogságát feldatulul tűző dideroti trend. "A tehetség megköveteli a bámulatot, a szépség a hódolatot, a gazdagság az irigykedő elismerést. CSAK A JÓSÁG NEM KÖVETEL SEMMIT, Megelégszik önmagával, jutalmát saját birodalmán belül is megtalálja.' A cédrusokat!   

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

EPOLETT

MAGYAR TIMPANON

Hangösvény suttogás