IGNORABIMUS


Lipcsében  872-ben a természet megismerésének határairól tartott előadást E. Du Bois-Rezmond világhírű német élettankutató, ekkor hangzott el  a tudományos lemondást jelentő szó: ignorabimus. 

Ignoramus et ignorabimus, azaz nem tudjuk és nem is fogjuk megtudni a dolgokat, mert a teljes megismerésnek elvi korlátai vannak. Tehát, soha sem fogjuk tudni! Ettől a félszeg vigasztalástól kívánunk megszabadulni. Mert sem a korszerű légifelvétel, sem a bolygók állásából készített jóslat, de még Európa legrégibb csíziója az l978-ban Vukovár közelében fekvő Vinkovciban megtalált a Kr.e. 3000 körüli kultúr-csoda sem segít, ha mi, a felnőtté vált, Európát meghatározó keresztények /nem a homo oeconomicus!/ az egész egyetemes világot érintő vallási mozgalmakkal, intézményekkel, és minden jóakaratú emberrel „ökumenikus” összefogással „megálljt” nem parancsolunk az igazság szándékos elferdítésének, a valóság  elrejtésének. De mi meg fogjuk tudni, mert megakarjuk tudni, hogy mi az igazság. Az igazmondás terhe alól nem mentett fel senki. És akkor fogjuk tudni, hogy mi a holokausztum? 

Untám – közép- és a kelet-európai zsidóság  egy része által beszélt héber román és szláv elemekkel kevert félnémet alapú kifejezés /jiddis/, melynek jelentése nem kedves, kellemetlen, utálatos. Mindaz, aki unalmat, undort, visszataszító, erkölcsileg is megvetendő alávaló érzést kelt. Ez a minősítés személyre, csoportra egyaránt érvényesíthető, de nem az echt /hamisítatlan,valódi/ héber beszédmódja. Az a mód és sajátság, ahogyan valaki beszél, kifejezi magát az embert és közösségét. A több idegen nyelvi  szókincs hatása összességében  a beszédstílust határozza meg.

Csupán reflektálni szándékszunk a bűn és gyilkosság fogalmát teljesen kimerítő történelmi szörnyűségre, mint a világháború véres és gyászos tragédiájára. Tényezők, a nemzetközi életben döntő súlyú hatalmak, a világpolitikai vezetés, vagy éppen a világ jelentős részének meghódítása  és ezzel egyidőben érlelődik a gondolat: a nemzetek nemzeti szabadságot akarnak! A holokauszt e hatalmi összecsapás, Isten száműzésének eredménye! Hogy legyen! – és lett zsidó! De nemcsak zsidó, hanem magyar, cigány és megannyi kérdés.                             

Idézem a Megtapasztalni az időt  -  megítélni a történelmet?  témakörben a Kérdést, a nagy kérdést, a jogosat: Miért nem kiáltott senki hangosan? Miért hallgatott a világ, a kereszténynek mondott  egyház l938. november 9-i „Kristályéjszakán”, amikor a zsidók németországi üldözése kezdetét veszi? 

Mert a sötétség gyűlöli a fényt! Ezért menekült Eötvös József, a deizmus képviselője, a realista regény megteremtője, a Világosság hirdetője. Így üldöztek és üldöznek népeket, fajokat, Mózeseket, Krisztusokat... Mert voltak és még mindig vannak Benešek és Dekrétumok, haláltáborok! Holokausztok!

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

EPOLETT

MAGYAR TIMPANON

Hangösvény suttogás