L E Ó


Leghírhedtebb gonosztevő Matuska Szilveszterről, a nagyarányú szerencsétlenség okozójáról regényt irt a vajdasági kiváló költő és prózaíró Bozsik Péter. 

A szerző, arra a kérdésre, hogy mi késztette tollfogásra, merész epikus írás vállalására, - nem tudott hiteles magyarázatot adni. Különben a világhírű katasztrófa okozóját így minősítette: hencegő, hiú, beképzelt majom.

Ugyancsak erkölcsi felháborodást keltő, és az igazságérzetét bántó volt a biatorbágyi merénylet szerzője a tárgyalás rendjén Matuska, a vádlott, aki azzal védekezett, hogy őt a tett elkövetésére „Leó” (akiről semmi közelebbi adatot nem tudott mondani, sem személyét nem tudta azonosítani) biztatta fel. Leó volt az, aki mondottá az elkövetőnek, hogy ezt tegye, amazt tegye és így tovább. 

Ma a Leó jelentése: valakinek a rossz szelleme.

Családi kapcsolatrendszer bizonyítására, vagy összehasonlításra adott példa az a paradigmatikus társadalomtudományi minta, miszerint az állítás nem feltétlenül igaz, de nem is érdemes benne kételkedni. A politikai és társadalmi síkon történő tényszerű vizsgálódás pedig megköveteli az elitkutatás fogalmával fémjelzett, és az igazság elferdítésének rejtélyét magában hordozó Leó - kérdés tárgyában mind az ügyintézés demokratizmusát, mid a demokratikus ügyintézést. Ez pedig időszerű!

Illyés Gyula igazit el a mindenkori képviseletben, hogy „nacionalista az, aki jogokat sért, patrióta, aki jogokat véd.” Az én olvasatomban pedig az áll, hogy a Trianon elleni tiltakozást már a békeszerződés életbelépte előtt megalkották. Az angol békedelegáció gazdasági főszakértője Keynes John Maynard cambridgei tanár (1883) 1919. május 7-én otthagyta a békekonferenciát, mert szerinte annak munkájából nem lesz örök béke, hanem ellenkezően: Az új háború magját hordozza magában. (vitéz Nagy Iván „8 Órai Újság” 1933. december 24-i számában.) most télen éppen 90. évkönyve jelent meg: 

A békegazdasági következményei címmel, amelyben a következőket írja: 

„A nagy beteg Európát a végleges gazdasági züllés útjáról visszatéríteni csak egy mód van: revideálni kell a békeszerződést.” Ugyanitt irt Lord Boyce, Anglia egyik legkiválóbb jogásza, oxfordi egyetemi tanár, volt miniszter és nagykövet 1919 decemberében. Írásában felhívja az angol kormányt, hogy: „A területi határozatok végleges meghozatala előtt pártatlan bizottságot küldjenek Erdélybe, mert ha igazságtalanul ítélnek, ebből előbb vagy utóbb bajok lesznek.” 

Franciaországban, 1922-ben jelent meg S, Jean-Desthieux „La pax en’est pas faite” (Nincs béke) című könyve, amely szintén a békeszerződés revízióját követeli. Lord Rothermere (1868) háború alatt volt légügyi miniszter 1927. tavaszán néhány napot Magyarországon töltött, hogy a Trianon által létrehozott európai helyzettel megismerkedjen. Hazatérése után lapjában, a Daily Mailban 1927. június 21-én hatalmas cikke jelent meg: Hungary’s place in the Sun! Safety for Central Europa! Magyarország helye a Nap alatt! Közép-Európa megrontása! – címen,        

A cikk így kezdődik:

                        „Közép-Európát teleszórták Elzász-Lotaringiákkal.”     
                         Leó sugalmazta a Kárpát-medencei vonatkisiklást? 
                         Voltaképpen igen!

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

ÁLELEVENSZÜLŐ

EPOLETT

Hangösvény suttogás