LÁTVÁNYEURÓPAISÁG


Ugyanis újdondász (újságíró) ”MODERN EUROPAI MAGYARORSZÁG” című felhívását szalagszerű fejlécben olvashatjuk egyik hetilapban.

„Egy nyelven beszéljünk!” – ígéretesnek mutatkozó alcím, mely a szellemi alkotásnak tartalomra utaló rövid megjelölése. Hogy a silabizálás módszerével az üzenet rejtélyét feltárjuk, amely az egynyelvűség titkát őrzi, a böngészésre ösztönző indulatnak engedve, és remélve, hogy nyomravezető nyelvújítással, vagy az erre irányuló mozgalom /Kazinczyék/ kérdésével találjuk magunkat szembe. Vagy – mi tagadás! – édes anyanyelvünket ért annyi bántás, sérelem és tiltás után, jól jön egy biztató szó a magyar ember szívébe – mert mindjárt, csak a szívben lehet magyar a szó! Majd „Isten-bizony” ehelyett így folytatódik a szöveg, a „világégés”, mely szóra bírt Felhívás ingyenes lakossági angol nyelvtanfolyami részvételre. Hát ez lenne az EGY NYELV?

Csak egy háromszéki székely ember tudná méltó indulatát szalonképes módon kifejezni az összmagyarság nevében, kik lakoznak Erdélyben, Felvidéken, Kárpátalján, Délvidéken, Muravidékén, Burgenlandban: O homo mendax!/minden ember hazug!/, mert székely nem latin: Örökodbe, Uram, pogányok jöttek! Mert mi kivetni való van abban, ha akár egy jeles közéleti személy a széles körű idegen nyelvi képzés érdekében felhívással fordul a lakossághoz, hogy a résztvevők hétköznapi kommunikációhoz szükséges legalapvetőbb nyelvi ismeretanyagot elsajátítsák? Semmi! Bizonyára semmi. Mert nem az a gond, hogy angol, német és eszperantó modern, vagy mesterséges nemzetközi nyelvet tanul a magyar, hanem az /de az igen!/, hogy az egy nyelven való beszéd az legyen magyar és a más nyelven való, lehet - miért ne?  - angol. Olvasatomban összefügg a nyelv és az iskola. Johann Amos Commenius óta az iskola etikai szabályozása sok esetben a középeurópai térség balkanizálódásának /gazdasági, politikai és kulturális/ polgárjogi függvénye volt, amiért kreatív színvonala veszélyeztette a közbizalmat és fenyegette az emberi méltóságot. Márpedig, aki ezt tudja követni, azt is felismerni véli, hogy a legutóbbi társadalmi-politikai rendszerváltás utáni iskolarendszer adós maradt a jogszerű, tisztességes és igaz belső szerkezeti jogorvoslattal, s hogy az új Európában egyetlen közösségnek, s jelesen a jövőt biztosító iskolának /a nemzet szívének!/ ne kelljen tartania az üldözéstől, hátrányos megkülönböztetéstől. Félelem és szorongás nélkül kell élnie és működnie, mint a többségi, államalkotó nemzet. A látványeurópaiság, tehát a Kárpát-medencei magyarság első önazonossági jegye a nyelv, a magyar nyelv, a magyarságtudomány megjelenítői pedig a zene, írás, hagyomány, hit, és sok más.   ..                    

Íme az egy nyelven való beszéd titka! Míg Európában fészkelődünk, tanuljuk meg az összetartozás, a világ legszebb nyelvét a szeretet-nyelvét és hirdessünk előadás-sorozatokat szerte a nagyvilágban „Magyarságtudomány címmel.”
      

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

ÁLELEVENSZÜLŐ

EPOLETT

Hangösvény suttogás