Viva la Musica!

Londonig jutott el Rákoscsabáról, ahol született Molnár Gyula ref. orgonista kántor-tanító, biológia-földrajz szakos tanár, ezüstkalászos gazda.

A címszó elvarázsló jelzése az elkötelezett orgonaszerelmesnek „Énekelj magyar ifjúság, míg a nemzetek meghallják, s jobb hajnal virrad ránk” - című kánongyűjteményben.
Londonban öt alkalommal orgonáltam, Hollandiában egy három hetes hangversenysorozatot adtam, de legalább tízezer esküvőn játszottam az érdi házasságkötő teremben. Hatvanhét esztendeje hogy az albertirsai kántori szolgálatot ellátom. Negyvenhárom éve minden nyáron rendszeresen játszom Erdélyben, 46 református, két katolikus és egy baptista gyülekezettel van kapcsolatom. A lelkészeknek és a kántoroknak rendszeresen küldök olyan anyagot postán, amit fel tudnak használni – mondja az Úrban való nem kis dicsekvéssel a 83. évében járó orgonaművész.

Ugyancsak önemésztő kényszer íratja az emberiség és benne egy közösség ügyét felvállaló, lehetőséggel élő jellemábrázolást. Mert megtalálta sok-sok magyar ember, hogyan szolgálhatja nemzetét, kultúráját, ahol és mikor „a gondolat és megfontolás háttérbe szorul.” A zenei pályához mind a mai napig hű maradt, annak ellenére, hogy először 1949-től 1967-ig tanyai tanító volt Érd Elvira Majorban és 1-8. összevont osztályban tanított.  Mivel lehetősége nyílott rá, 1958-196o-ig a Kertészeti Kutató Intézet Gazdaságában elvégezte az Ezüstkalászos Gazda tanfolyamot, miközben a tanfolyamon maga is tanított magyart és matematikát. Szegedi Tanárképző Főiskola biológia -földrajz szakának levelező tagozatán 1967-ben diplomát szerzett.” Nagykőrösi tanítóképző újjáalakulása óta rendszeresen hozok olyan anyagot a főiskolára, amelyet hasznosítani tudnak. 1993-ban a Református Zsinati Iroda az összes magyarországi református iskolában dolgozó pedagógusok részére rendezett a főiskolán egy továbbképző tanfolyamot. Engem kértek fel a tanfolyam vezetésére. Annyi előadást tartottam, ahány tantárgy van az általános iskolában, mert az egyházi éneket valamennyi tárggyal össze lehet kapcsolni.

Csaknem hagyhatjuk ki az igazán rövidre szabott beszélgetésből, hogy megkérdezzük: milyen kitüntetéseket kapott pályafutása során? – Két alkalommal kaptam kormánykitüntetést, ezen kívül megkaptam a Magyarok Világszövetségétől a Magyarság Rendületlen Szolgálatáért Érdemrendet és a Vitézi Rendtől a Vitézi Rend nemzetvédelmi Keresztjének bronz polgári fokozatát. 2oo7. augusztus 2o-án az erdélyi Basa Tamás Gazdasági Művelődési Egyesülettől a Nemzeti Önazonosságunk Védelmezője címet vehettem át Kiss Veronika ének-zeneművész tanár unokámmal.

Igen szép és elismerő, értékelő írást olvashattunk Szigeti Márta újságíró tollából. Most hozzánk küldött énekeiből küldünk egyet vissza:

Köszönöm, Neked Istenem,
Köszönöm szereteted,
Köszönöm, mit adtál nékem,
Köszönöm az életet.
Köszönöm rövid időm itt.
Amely oly gyorsan szalad,
Köszönöm a hervadó őszt,
Köszönöm a szép tavaszt.
(Ismeretlen szerző)

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

ÁLELEVENSZÜLŐ

EPOLETT

Hangösvény suttogás