LUCIDUM INTERVALLUM


Lucretius Carus  De Rerum Natura című verses tankölteménye frappáns egyszerűséggel ugyan, de kritikuspárhuzamba állítja  az anyagi világ bármely részét, amelynek viszonylag önálló léte van,  a szabatosan meg nem nevezett tapasztalati, képzeletbeli dologgal, melynek „scribendus in versibusa”, azaz verses megfogalmazása, hogy a dolgok összefüggnek, összetartoznak. 

Sorsdöntő időben a pillanatnyi benyomás gyors és eleven megragadásának, és a látvány természethű felületi visszaadásának – mérlegelés nélkül, a fentiek mellőzésével nincsen helye. Az anekdotikum és a fantasztikum összetévesztése a tudatforma fejlettségi fokára vet fényt. A komoly és a nevetséges dolgok között csak egy lépés van!

Ugyan az európai parlamenti választást eszmetársi vonzalom indítja útjára a megbocsátás és az érzelmi intelligencia jegyében, mint protektiv tényező az erdélyi magyarság védelmében, de a tarka eseménysor kavalkádján még nem derült ki a szerepvállalók döntéshozó felelőssége. A „lehet-e hátrányból előnyt kovácsolni?” – Veress Fruzsina kérdése, még nem tisztázódott. A csapatszellem szoborcsoporja a az újból egymásnak feszült vitáit vívja,  a függésbefolyásolás érvényesítésére. A karakerlapos „maga imádja önmaga imáját”és lejáratja hajdani krőzuságát.                 

Csak a tiszta ész, a tiszta kéz és a tiszta szív segít. A szándék már semmit nem ér! Lucidum intervallum: Tribonianus /megh.545/ más 9 jogtudóssal együtt szerkesztette Codex Justinianust. Ebben találjuk ezt a kifejezést, amellyel az elmeorvosok az őrületnek azt az állapotát jelölök meg, amikor a betegségnek nincs hatása az akaratra A társalgásban tréfás értelemben szokták használni a kifejezést.

Igen, Világos pillanat! A kiváló államférfi gróf Andrássy Gyula a kiegyezés utáni első kormány  miniszterelnöke több, mint száznegyven évvel ezelőtt a nemzeti öntisztulás pszihológiáját így fogalmazta meg: Ígérni nehéz, megtartani könnyű. Tudni azt, hogy a „kevésbé jó”, az inkább rossz. Hogy a magyarnemzet nem a feledékeny emberek egyesülete. Hogy a hit, a hagyomány jeleit magunkon viseljük. Az anekdótikum felszínes gondolatát száműzi az igazi szellem, a szellemi szabadság fantasztikuma az autonómia biztosítása.

A társadalmi érintkezés alapvető műfaja a vita. Jobb alapon jobb ügyet, jobb érvekkel képvisel? Salamon példabeszédében olvashatunk először a kétélű fegyverről, ami akkor még csak a fegyverre magára vonatkoztatott, míg ma átvitt értelemben használjuk. Titus Lucretius Carus összefüggő De Rerum Natura szerint, lehetséges összefüggés a kedvezőtlen kimenetelű állampolgársági népszavazás és a szlovákiai nyelvtörvény között? Mondd, Carus: cinkos! 

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

EPOLETT

MAGYAR TIMPANON

Hangösvény suttogás