LUNETTA NAGYSÁGA


PÁSZTORI TIBOR ENDRE könyvismertetője DR. CEY-BERT RÓBERT GYULA: Hun-magyar ősvallás című könyvéről, amely a Szig-Tim Kiadó gondozásában jelent meg.

Lehetséges kapcsolatteremtő szépségideál közelségébe hozza DR. CEY-BERT RÓBERT GYULA professzor a sajátos alapkutatás módszerével a magyar ősvallás sámánját (Helyesebben táltosát, mert a magyar ősvallás nem sámánhit volt, hanem a keresztnek, mint napszimbólumnak a vallása, tehát a kereszténység legősibb vallása, már több száz évvel Jézus előtt, és nem sámánvallás, ami egy totemisztikus vallás volt! – a szerk. megjegyzése!) a Szig-Tim Kiadó gondozásában megjelent Hun-magyar ősvallás című könyvével. 

A magyar ősvallásról irt új könyv szerzője igényes jövőkutató, aki magas fokú ívmezőjében, fenomenológiájában (összehasonlító valláskutatás) mesteri módon teszi vonzóvá, érdekessé a táltossal közösséget teremtő magyar ősvallást. Az asztrális karakterű szintetikus, szinkretikus, eklektikus, politeizmusból monoteizmusba hajló vallások, mint az egyedülálló és világtörténelmileg rendkívül fontos iszlám kultúra fogalmait, összefüggéseit, értékeit, gondolkozásmódját bemutató törekvés, mint a misztika és a fundamentalizmus a modern kor feszültségében. Ahhoz, hogy egy hívő igazán megismerhesse vallását – mondja SAYFO – életében legalább egyszer végig kell járnia azt az utat, amelyet annak a vallásnak alapítói is megtettek (mekkai zarándoklat). A judaizmus, mint a zsidó kereszténység egyik ága, vagy maga a zsidó vallás, szellem, akár világnézet és misztikus irányzata a kabbala a 12. században bukkant fel, s az idők során a spirituális hagyomány egyik legszebb és legtitokzatosabb ágává fejlődött. RUFF TIBOR Az Újszövetség és a Tóra könyve jelentős mértékben elősegítheti a felekezetek közötti békét a keresztények és zsidók között azzal, hogy, kimutatja az Újszövetség tórai gyökereit, beleértve a Talmudot is. A jó szándék feltételezésével, mint pozitív hozzáállást tartjuk nyilván akár ROSEN, vagy JEREMY álláspontját, és vesszük igénybe mind a teológia, filozófia, pszichológia, mind pedig a szociológia segédtudományokat.

Ugyanakkora jelentőséggel bír az anyanyelv. A magyar nyelv egy élő, szerves, „lelkes” rendszer titkainak felfedezésére élmények sokaságát nyújtja mindenkinek. Nyelvünkben feltáratlan kincsek, valódi igazgyöngyök rejlenek, - amit MOLNÁR ZSOLT is vall - melyek összefonódtak őseink lényével, azonosságával. Leíró tudomány és tanulmányok hiteles eredménye a magyar őskutatás. Sok tekintetben a tudományos és köztudatban meglevő ismereteket részben vagy egészében cáfolva, őseink hitvilágának újszerű elemzését nyújtja. A magyar őstörténet és vallástörténet egyedülálló, hiánypótló szintézise: a mítoszok, legendák értelmezése. Fejlődéstörténeti vizsgálódásának eredménye, hogy a magyar ősvallás a harmónia eszményének vallása. CEY-BERT professzor felismerése elsőként igazolja, hogy a világ lehetséges arcai közül ma csak egyet mutat, éppen azt, amelyet az Ember tudatának tükrében már megismert, ám bízik abban, hogy a létezés innovációja az Intelligens természetet visszakapcsolhatja a Mindenség sokdimenziós lüktetésébe, ahol az Isten, az ember, a természet, a világmindenség harmóniája él.

Csupán csak a magyar történelem legfontosabb és legkevésbé ismert területén végzett kutatási eredményeit a lényeghez tartozónak, a világ jelenségeivel összefüggőnek véljük. 

A kutatóóriás szakterületén tett felfedezését HERY-BERT, III. OTTÓ jegyzőjének, legrégibb oklevélírónak művéhez mérjük, aki a magyar írásbeliség megteremtője volt. (A magyar rovásírás III. Ottó előtt már több, mit tízezer évvel ismert, használt írásmód volt a magyarság körében, - és nem csak a kiváltságosak, hanem a nép körében is - ezért ezt erős kritikai feltételekkel szabad csak elfogadnunk, hogy Hery-Bert volt a magyar írásbeliség megteremtője! – a szerk. megjegyzése!)

Íme, önértelmezhetőségünk újabb lehetősége a hit és szellem nagy öröklésével, az érzésnek és gondolatnak olyan sajátos módjával, ahogyan ezer év értéke válik közkinccsé. Mert, ami hiányzik, az megvan, csak nem látszik!

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

EPOLETT

MAGYAR TIMPANON

Hangösvény suttogás