M E G M E N T Ő


Lassanként érezni és tudni kezdtük, (hisz a magyar nyelvben egybeeső fogalom!) hogy nem elegendő csak könnycseppel - több évtizedes főhajtásnyi feladattal - szemlélni az árbócra eresztett zászlónkat, de nem mertünk benne hinni, miként térhet vissza a nemzet testébe a forró élet, a megmentő erő.

Lendületre, nemzeti összefogást igenlő lendületre volt szükség, hogy az elrejtett, meghamisitott és az utóbbi időkben eltorzitott „Megmentő”vitéz Nagybányai Horthy Miklós képét a nemzet történelmében helreállitsuk, illetve az személyiségét, egyéniségét megillető méltó helyére tegyük. Különben az emberi méltóság védelme, az elismertséghez való jogra vonatkozóan igy fogalmaz: „Minden ember jogképes, minden embert megillet egy sajátos rang: az emberi mélóság, mely alapján minden ember követelheti a rangnak kijáró tiszteletet, tehát az emberi méltóságának elismerését. A személyhez fűződő jogok védik ezt az emberi méltóságot, és szankcionálják azt, aki nem adja meg a minimális tiszteletet, elismerést a másik embernek, amely emberi mivoltánál fogva megilleti.

Ugyan vitéz Nagybányai Horthy Miklós személye rendkivül magas, a XIX. századból eredő erkölcsi szinvonalat képviselt nemcsak származásában, hanem katonailag, majd államfő korában is. Az uralkodó I. Ferenc József is a legmagasabbra értékelte szárnysegédei között. Különben középnemes magyar ember soha nem lehetett volna az Osztrák-Magyar Monarchia flottájának parancsnoka. Ezek predesz őt a nemzeti hadsereg felállitása után, hogy az ország megmentő kormányzójává legyen (Radnóczy Antal). Így nem csoda, hanem természetes következetménye az a méltóság, amellyel minket kitüntetett a Kormányzó: „Nem feledjük, hogy egy ezeréves nemzet utolsó, hatalmas reménysége, imája, sóhaja Ti voltatok, vagytok és lesztek.

Csupádon-csupa egy józan magyar, de egyetlen gondolkodni tudó ember nem akadt, aki a 9o esztendővel ezelőtt történt igazságtalan, gonosz és végzetes könnyelműséggel megszerkesztett békének állandóságában és tartósságában hiteltérdemlően megbizott volna. Nincs túlzás abban az állitásban, hogy a Párizs környéki békeszerződések létrejóttének története a világtőrténelemnek legszégyenteljesebb lapjai kózé tartozik Trianon feldarabolta Szent István királyunk országát és széttépte azokat a kötelékeket, melyeket 1ooo év történelme és maga a természet egybeszerkesztett. Az ősi magyar királység területén, mely 325411 négyzet km volt 20886000 lakossal, - volt ellenségei és barátai – eképpen osztoztak:

Ausztria 4022 négyzetkilométert kapott, 292041 lakossal, akik között 26225 volt magyar, Csehszlovákia 62366 négyzetkilométert kapott 25378l3 lakossal, akik között 1066577 volt magyar. Szerbia 63572 négyzetkilométert kapott, 4141121 lakossal, akik között 565241 volt magyar. Románia 102181 négyzetkilométert kapott 5236305 lakossal, akik között 1663576 volt magyar. Összes veszteségünk tehát 232745 négyzetkilométer l3281966 lakossal, akik között 3328360 volt magyar.(Húsz év Krónikája szerint) vitéz Nagybányai Horthy Miklós ekkor bízott abban, hogy szebb, derűsebb jövő virrad ránk!

Igen-év ez minden magyarnak, - bárhol is éljen. Tudod már - mert eddig nem tudhattad – mit jelentett Trianon és mit jelent 90 esztendő. 

A tisztánlátás és eligazodás érdekében három dolgot kell tudnunk:
Különbséget tenni a lényeges és lényegtelen között.
Naponta tudni a napot.
Igazat mondani minden körülmény között.
Tehát értelmesen, idejében igazságot! Ez az örökség a VITÉZI REND.

Annak dacára, hogy a napokban felröppent hallatlan hír szerint, a nem feledékeny zsidók leszármazottai szállítástérítést kérnek a MÁV-tól, mi arra kérjük a keresztény értelmiségiek nevében mindazokat, akiket illet, hogy azért mi ne kérjünk tőlük több évszázadra visszamenően szállás- és konvinktus-dijat.

Mert az Úr megfizet nyilván!

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

ÁLELEVENSZÜLŐ

EPOLETT

Hangösvény suttogás