M Á N U S


Lenge magyarkánban érkezik a tavasz. Minden jel erre utal. De ott, a kertek alatt lopódzik a nemzetáruló politikai tőke, a nosztalgia szépen festett omladó háza, és a lassan leomló várromok krónikásainak alkudozása, a vendelnapi vérnász és trianoni megalázás feledtetői.

Legszentebb meggyőződésünk, hogy a manus, a lelki egységre való törekvés, mint a „magyarság” alanya, tárgya és személyisége eladhatatlan és kisajátithatatlan. A századunk tizedik évébe érkező tavaszban kell tudnunk, hogy csak saját nemzetünk áll rendelkezésre, és az egységbontó általános természetű motívum mögött mindig ott rejtőzik a deduktív magyarnak mondott ok is. Amíg az etnikailag egyöntetű, azonos elemekből álló országokról kiderül, hogy a sajátos kultúrák, értékrendek színeiben a gazdag sokféleséget képviselik, mint Spanyolországban a katalánok, Angliában a walesiek, Franciaországban a baszkok és a bretonok kívánják megkülönböztetni magukat a többségi etnikumtól, addig a Kárpát-medencében élő magyarság, gazdasági okok miatt történő időközi vándorlása dacára is mind a magyarságtudat, mind hagyományos értékrend őrzése tekintetében, magától értetődően helyén marad. És ez egyre értetődőbb lesz, mert még a nagy történelmi katasztrófák közepette is lelküket valami szent nyugtalanság ragadta meg, hogy a külsődleges, nyelvi, politikai, gazdasági egységen túl a teljes, azaz lelki egység után vágyakozzanak. Ezeknek az egységben rejlő örök értéknek és erőnek megértését, tolmácsolását vártuk a vezetőktől. „Ez a ti órátok és a sötétség hatalma.” (Luk. 22: 53)

Utópia, megvalósíthatatlan elképzelések órája ütött. „Itt az idő! -, hogy az álomból felébredjünk” (Róm.13:11) Isten  adja a tavaszt, a napsugarat, az ég harmatját, a rügyfakadást, a növekedést. Egy hatalmas korszak, a kommunizmus ideje omlott össze – a szemünk előtt. Elvesztette kötőerejét az addig egyesítő eszme, az istentelem marxizmus és a szocializmus állami, társadalmi, gazdasági rendszere, s egyben szétesett nemcsak a korszak, hanem mindaz, ami azt egységbe foglalt, hajtóereje, mozgatórugója volt. A ma kételkedője másban látja a kétségeit, s másképp fogalmazza őket. Ebből nem az következik, hogy közben az igazság valamit is változott volna, hanem, hogy az emberváltozó. Ember voltunk, változékony voltának és törékenységének elismerésével történhet meg, hogy: Ütött az óra, - és ennek a változásnak lettek számos haszonélvezői! Ütött az óra, - és az új születésének lázas kábulatában megszületett az erkölcs nélküli szabadosság. Ütött az óra, - és a konjunktúrapolitikus, a többsségre jutott politikai pártot kiszolgáló elvtelen politikus és a konjunktúralovag a kedvező helyzetet ügyesen és gátlástalanul kihasználó ember erőt és hatalmat ragadott, már fenyegetőzik. Ütött az óra, - és mi nem ilyen lovat akartunk! A keményszívűek figyelmeztetése így szól: „Ma, ha az Ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket!” (Zsolt. 94:8)

Circe óva inti Odisszeuszt a szirénektől, ettől a két csodaszép énekű lánytól, akik a hajóssal elfeledtetik hitvesét és gyermekét, őt magukhoz vonzzák és megölik. Az elragadóan kedves, hízelgés által veszélybe sodró nők neve Szirén, de beszélünk szirének énekéről, szirénhangokról, de gyakran más politikai értelemben is.

Szizifuszt is látta az alvilágban Odisszeusz, akinek földi bűnei levezekléséül sziklát kellett egy hegytetőre felgördítenie, amely azonban, felérve mindig visszagurul innen a terhes és eredménytelen munka megjelölésére szolgáló kifejezés: szizifuszi munka.

Itt az idő, hogy a mánusra, az óramutatóra figyeljünk ..

Az óra számlapján mozgó elvékonyodó pálcaszerű alkatrész, mely mindig fölfelé, az ég felé irányul és a pontos időt mutatja, a MÁNUS. 
Mánus akkor is, ha a kifejezés nem fordul elő a Magyar Értelmező Kéziszótárban, mert édesapám órás volt, és ő gyakorolt intelmet az egedetlenkedni szándékozó mánusok fölött. Mánussá lett. Mindennek van ideje, rendelt ideje, csak az Időnek nincsen. Az idő teljessége 12. óra, „elvégeztetett” nulla óra. zéró óra nincsen, csak visszaszámolás, vagy újrakezdés.  A mánus nem romlik el, nem mutat össze-vissza, csak a szerkezet. Vannak, és kell hogy legyenek mánusemberek, mánuséletek.

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

ÁLELEVENSZÜLŐ

EPOLETT

Hangösvény suttogás