MAGTITOK - TITOKMAG


A világ teremtésekor, amikor minden lenni kezdett „Hajtja tehát a föld gyenge füvet, maghozó füvet az ő neme szerint, és gyümölcstermő fát, amelynek gyümölcsében mag van az ő neme szerint.”(Gen.1/12). 

Innen a magtitok, virágos növény termésében képződő leglényegesebb rész, a csirát rejtő szaporítószerv, azaz a „maghozó”adottság. Mint a műalkotásban tudatosan használt régi elem a szavak százezrein és érzés milliárdjain áramlik át, akár mint titok, amit a világról tudunk. Szavakon, amelyeket a dolgok megnevezésének szüksége hiv. életre, s amelyek ugyanakkor szükség szerint, - beszédműként – tágítja, vagy szűkíti a tényező ember adta értelmét, ivadék magvának nevezzük. A képlékeny jelentésű - átvitt értelemben is,- valaminek legelőször kialakult része, középpontja, lényege, fő része, mint biológiában a sejt, fizikában atom, villamosságban vas, csillagászatban üstökös, kohászatban öntvény - magja. Üzenete egyszerűen elveszti az értelmező szótárakban szentesített függőségét, mert biedermeier mozaik-szeme az ős lét figyelője, felvigyázója. Szövegkörnyezete - J. Nagy Mária fogalmával élve – csak a szellő, csillag, álom, hajnal, alkony, illat, csók, tündér és a csend, - ha elcsendesül, lehet független a magtól, de nem a titoktól. Akárcsak a színek, szagok és szeszélyek.

Csupán az igazmondás elfogadására való ráhangolás kedvéért idézem Kosztolányi sorait: „egy művészi alkotásban minden szükségszerűen a helyén van, akár az égbolton a csillagok, s a szavak változhatatlan csillagászati törvényeknek engedelmeskedve keringenek és tündökölnek.” Magvas szótárirodalmunk tanúságot tesz, hogy szezám, curry, kömény, cayenne bors, mustár, káposzta magot hoz... A gazda magot szed és alá szánt, jó lesz magnak. Jó földbe esik a mag, fogékony emlékre talál a beszéd. Marokkal a magot, ne vékával. Minemű a mag, olyan a gyümölcse. „Beh  szeretnék a magjából” – tréfásan, csak asszonyok által használtatik, férfira vonatkoztatva. Ember, állat ivadéka, kiveszett a magja, az Árpádháznak III. Endrével szakadt magva (gúny). Jó mag, gyönyörű mag – gonosz csont. Szaporítás végett meghagyott állat: sertést, ludat magnak meghagyni. Hason eredményeket szülő erkölcsös vagy erkölcstelen beszéd, jó vagy rossz cselekedet: elhinteni az erény magvát. A lényeg, mi volt – ez a dolog magva. Legkiválóbb része valaminek, a hadsereg magva, a fának magva, - a legkeményebb közepe.

Ugyan két egymásba eső fogalomról beszélünk: magtitok és titokmag címszavakkal. Csak a sorrendet cseréltük fel! Hunyorítva hasonlít a szóösszetétel., pedig Istenről és emberről  szólunk. Úgy szeretett az Isten a teremtés hajnalán, hogy nemcsak egyszerű füvet, hanem maghozó füvet teremtett. Az ő neme szerintit! Olyant, amelynek gyümölcse lesz. Hisz Ő maga tette termékennyé a szeretet tárgyát, az embert. A Szeretet az élet Magva. Aki pedig elfogadja ezt a maghozó, folytonosságot ígérő, gyümölcstermő életet, lehetetlen, hogy a hálaadás gyümölcsét ne teremje. A népesedés kerek asztalát körül ülőkneknek tudniuk kell, hogy a népességfogyás kérdése, még a magyaroké is Szentistváni örökség okán meg van oldva. Ezért hát:. Sohase haragudj, Sohase mérgelődj. Mindig mosolyogj. Mindig szeress!

Legkeményebb önkínzás lenne az életünk, ha nem Magra, az élet magvára tekintünk. A keresztyénüldözésben is értelmet kapott a vérrel megpecsételt hit, melyről a korabeli történész értesít: „A keresztények vére mag!” A csiraképes jövendő ott rejlik a magocskákban! Leginkább a szezámmag olaja gátolja a melanoma sejtek ritka rosszindulatú rákos sejtburjánzást. A gazdag béltartalmi értékével lett a halhatatlanság szimbóluma. A mustármag parányi méretével azt hirdeti, hogy ily kevés hitből is óriási erő lesz, mely hegyeket mozdít ki helyéből. Vagy a bazsalikom – Ocimum Basilicum L – Lamiaceae a hosszú úton vezetőnek üdítő gyanánt szolgál, mint sós, bazsalikomos pirított mandulabél. Sok magocska vigyáz rám, a hajszálamra, szemem szivárványhártyájában fellelhető festékanyag minőségére. Ad Uram, hogy füvek, maghozó, nemzetgyógyító füvekké lehessünk.

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

EPOLETT

MAGYAR TIMPANON

Hangösvény suttogás