MINT PHŐNIX ...


Lucius Cornelius Lactantius /33o körül/ szerint a napmadár, a phőnix-madár hazája részben Egyiptom, részben Arábia, Ethiopia és India. A tudatban kialakult gondolati forma a hitregéből a halhatatlanság és a megújuló élet jelképeként érkezik Európába, ahol a neandervölgyiek és a modern ember evolúciós vonala már 6oo.ooo évvel ezelőtt kettévált. A modern ember körülbelül 4o.ooo éve vetette meg lábát Európában. 

Legendát, igazi európaiak mítoszát és mondák világát elevenítené meg, a germán, kelta, szláv, trák, finnugor és balti népekét. Ezért is idézzük.  Az is kiderülne, hogy a történelem szeszélye egyes népek iránt bőkezűen, másokkal szemben mostohán viselkedett, mint Franciaországban IX. Károly l562-ben az orléansi rendelettel megparancsolta, hogy a cigányokat – ha két hónap leforgása alatt minden pereputtyostól el nem hagyják a francia földet, - „a bírák nyomban fogassák el, borotváltassák le szakállukat és hajukat s szolgáltassák valamelyik gályakapitány kezébe, kik három esztendeig tartsák őket gályákon.”

Ugyancsak sok feladat vár a múlt feldolgozásával, a ténylegesen létező konfesszionális különbségek feltárásának és tiszteletbenntartásának képviselőire.  S  - ha a korábbit nemzetinek – akkor a most következőt,  a” tüzes vassal való megbélyegzést”, -  felekezetinek -  tekintjük, hogy l67o-ben Colbert rendeletére,  minden gályarab jobb vállára a GAL /galerien/ betűket süssenek válik nyilvánvalóvá, hogy  a „párhuzamos-létezés”és „dupla fenekű társadalom” nem képes az emberi létezés fizikai és kulturális elvárásainak megfelelni és a növekvő feltételek fenyegetettségével megbirkózni.

Csupán a világosság és sötétség szellemeinek küzdelme, háborúja /Anyatermészet és Világmindenség/ nem nyújthat karamillás /önös érdekeket érvényesítő, személyes felelősség nélküli /magyarázatot, még ha a történetek mítosszá ködösödnek is. Viszont kétségtelen, hogy a két nagy kulturális tényező határmezsgyéjén mind a nyugati, mind a keleti hatás érvényesült hol az egyik, hol a másik részleges vagy kiterjedtebb dominanciája mellett. Geopolitikai hovatartozást illetően a térségben létrejött döntések helyfüggők. Helye, illetve szerepe van mindig mint protektiv faktornak a megbocsátásnak és az érzelmi intelligenciának.

Idén a Kárpát-medence és a világ magyarsága megemlékezett a l3 aradi honvédtiszt kivégzésének l6o éves évfordulójáról. Talán sokan idéztük Knézich Károly szavait: Milyen különös, hogy Haynau bíró is keresztény és én is az vagyok. Mert van eszmetársi vonzalom, szerepvállalási irány, teherbíró képesség és kötelesség vállalás.

Iszonyatos történések helyszíne volt a lengyelországi koncentrációs tábor. A Harmadik Birodalom idején /l942-l944/ között itt több mint l,6 millió embert, többnyire zsidót gázosítottak , majd égettek el. Az irodalom „auschwitzi pokol”-ként emlegeti. Egyszerre 6oo személy pusztult el egy gázkamrában. Elérkezett a megújhodás ideje.

Itt éli ez a csodálatos madár, Phőbus Apollo /Napisten/ kísérője, paradicsomi életét. Ezer éves /mások szerint: ötszáz/ korában elhagyja hazáját és felkeresi az országot, ahol halál uralkodik, Szíriába megy, ahol egy magas pálmára telepszik, ahol védve van az állatoktól, kígyóktól és madaraktól. A fán fészket rak magának, amely egyben sírja is lesz. Kellemes illatokkal szagosítja be magát és fészkét és így várja a halált. A napsugarak felgyújtják és hamuvá ég el. A hamuból azonban egy féreg keletkezik, amely gyors növekedéssel tojássá változik, amelyből kikel az ifjú phőnix madár.

Így támad fel az elveszettnek, halottnak hitt dolog, ember, ország.

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

ÁLELEVENSZÜLŐ

EPOLETT

Hangösvény suttogás