Nyílt levél Mága Zoltán védelmében


Nemzetes Molnár Gazsó János Főkapitány Úr!
A Vitézi Rend történetének legsötétebb napjait éljük. Minden újság, rádió és Tv, valamint az internet arról tudósít, hogy Gazsó János vitézzé avatta Mága Zoltánt. Azt már mindannyian, avatott vitézek megszoktuk, hogy jelzőket akasztanak ránk, de a tudatlanságuk miatt nem szoktunk reagálni rá.
Most viszont egy botrányos esemény történ. Ilyenkor azonnal felmerül egy kérdés, ki a felelős?
Természetesen a Vitézi Rend Kódexe, Kis Kátéja szabályozza a felvétellel kapcsolatos szabályokat, tehát ezek után arra kérek válasz rendtársaim, a vitézek sokasága és a magam nevében, hogy:
Kik ajánlották a művész úr avatását?
Felvételi Bizottságnak kik voltak tagjai?
Kik írták alá a felvételi lapot?
A Rend hagyományai szerint a Felvételi Bizottság felterjesztését a Vitézi Szék elé kellett terjeszteni, akik szótöbbséggel hozták meg a döntést.
Kik voltak jelen a Széki ülésen?
Vitézi Szék tagja közül kik fogadták le a felvételi bizottság javaslatát (név szerint).
Kérem, hogy hozza nyilvánosságra a Jegyzőkönyvet, annak számát, keltét és az aláírok nevét.
Tudjuk azt a facebook-on megjelent hozzászólásokból, hogy nem minden törzskapitány értett egyet Mága Zoltán felvételével, ezért ha rájuk hallgatnak, akkor nem került volna sor Vitézi Rendet beárnyékoló eseményre.
Ők miért nem voltak ott a döntésnél?
Miért hallgatnak Önök?
A Vitézi Rendbe való belépéshez, szintén a hagyományok szerint, az avatandónak egy oktatáson kellett részt vennie.
Ki készítette fel, milyen témákat beszéltek meg?
Mága Zoltán nyilatkozataiból látszik, Ő készült, idézett is több mindent a Kódexből – érdekes módon jól – tehát az oktatás ezzel a részével, vagy önképzéssel elégedettek lehetünk. Ö komolyan vette azt, hogy vitéz lehet és segíthet a problémák megoldásában.
Miért kellett megtéveszteni és megcsúfolni az ország és a világ előtt?
Mi zeneértő, zenehallgató vitézek, emberként, művészként nagyra értékeljük Mága Zoltánt és ezt a hadjáratot, melyet ellen indítottak végtelenül sajnáljuk. Becsüljük emberségét, hogy ezt a támadásözönt emberséggel és nagy türelemmel viselte. Megértjük a lemondását. Ő valóban egy igaz ember!
Ki a felelős ezért a merényletért, melyet egy ilyen nagyszabású művésszel szemben elkövettek? 
Ki a felelős azért, hogy a Vitézi Rendet, a vitézeket ilyen helyzetbe hozták?
Meg kell keresni a bűnöst, bűnösöket, nevesíteni kell őket és azonnal felmenteni a tisztségükből és eljárást indítani ellenük.
Amennyiben a felelős a főkapitány, az ö ötlete alapján és javaslatára követték el ezt a szégyenteljes műveletet – hogy végtelenül megsértettek egy művészt -, akkor vegye át ideiglenesen a egyik hitelesnek számító főkapitány helyettes vitéz Ajtós József László – akinek már van komoly vezetői tapasztalata - a rend vezetését, hívják össze a Széki Ülést és válasszanak új főkapitányt és új tisztségviselőket.
Szégyelljük magunkat Ön helyett.
Zabola, 2012. szeptember 28.

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

EPOLETT

MAGYAR TIMPANON

Hangösvény suttogás