P Á T E R N O S Z T E R


Láncszerkezetre szerelt végtelenített járószékekből álló, folyamatosan járó személyfelvonó. Ehhez hasonlóan működő korszakot jellemző szemelvényekkel és idézetekkel bemutató írás a páternoszter.

Lám semmi sem nehezebb, veszélyesebb és bizonytalanabb, mint élenjárni egy új rend bevezetésében. A kezdeményező ugyanis ellenségévé teszi mindazokat, akiknek kedvezett a régi rend, és csak lagymatag támogatást kap azoktól, akiknek az új válik hasznossá. (Machiavelli)

Uraim, veszélyben a haza! (Kossuth) – talán magyar népünk történelmének minden fejezete így kezdődött. És most Gőmbős Gyula (1886-l936) beszédeiből idézzük politikai életünk szállóigéit az 1932. október 2-án, első kormányalakításakor megtartott beszédéből: „Hirdetem a nemzet öncélúságának gondolatát.” „Hirdetem a realitások politikáját. „A közönség joggal kíván programot, ezt a programot nevezem én nemzeti munkatervnek.” Sodort program, mert elintézése halaszthatatlan. Kilencvenöt pont. Ennyi pontból állott a nemzeti munkaterv. L933. január l5-én Székesfehérváron mondotta, hogy: a munkaterv kilencvenhatodik pontja: „Türelmet kérek.” 1933. január 29-én Debrecenben: a kilencvenhetedik pont a lelkiismeretesség. Új stílusra az eskütétel után azt válaszolta Darányi Kálmán államtitkár üdvözlő beszédére, „lehet, hogy új stílust jelentek a magyar közéletben, de az ösztönös érzésem, stb.” 1932. október 4-i híres rádióbeszéde végén mondotta: „Csodavárással ne ámítsátok magatokat.” Gömbös Gyula kezdeményezésére alakult 1932. október 29. a Nemzeti Egység Pártja (N. E. P.) Jelvénye: a kerékbetört búzakalász. Lichtenstein László főispán beiktatásán mondotta Miskolcon, l932, november 23-án: Kamat- és tőkeelengedés, moratórium, veszedelmes jelszavak. Jászberényben 1933. február 21- én tartott beszédéből idézzük: „A mai súlyos helyzetnek a politikában vámszedői vannak.”

Csak analitikus következetesség mérheti fel a Millenniumkor, 1896-ban a történelmünk első ezredévi üzenetét, amikor a Társadalmi Egyesületek Szövetsége l933. május 21-én alapszabály-módosító és tisztújító közgyűlésén országos vezérré választotta Gömbös Gyulát, aki a TESz erkélyéről, tízezer főnyi tömeg előtt tartott beszédében a következőket mondotta: 

„A nemzet társadalmát, amely ma osztályöntudat, pártértelem és felekezeti gyűlölködés válaszfalai között meghasonlottan áll szemben  egymással, társadalmi téren olyan egységes és repedezés nélküli talapzattá kovácsoljuk össze, melyen a második ezredév történelmi feladatai szilárdan  megállnak.” 

Majd Tattersalban tartott beszédében kifejtette, nem fontos, hogy ki milyen templomban imádkozik, hanem csak az, hogy mennyire istenfélő.

Itt pedig arra figyelmeztet Gömbös Gyula (Sátoraljaújhely, 1934. január l5-én), hogy „Az olyan negyvenezer holdas urak, akik a horogkeresztes mozgalmat importálják, kezdjék önmagukon az általuk hirdetett szociális intézkedések megtételét.” Balga az a politikai vezér, aki tétlenül várja, hogy mikor döfik le ellenfelei. Akik a vonatot lekésik, „az ellenzéki urak lekéstek a vonatról, lekésték az élet vonatát.” A hordó-demagógiáról így nyilatkozott: „Az ellenzéknek nincs programja. Egy jelszava van csak, az, hogy le Gömbös Gyulával. Fegyvere a személyi hajsza, s a hordó tetején való demagógia.”

Meghalt Magyarország szigorú embere. The strong man of Hungary!

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

ÁLELEVENSZÜLŐ

EPOLETT

Hangösvény suttogás