POTEMKIN LÁTLELET


Látlelet rövid meghatározása: sérüléseknek hivatali célból adott orvosi leírása. De látlelet készül a közéleti, társadalmi, politikai helyzetről, vagy éppen a rasszizmusról, az antiszemitizmusról, és látlelet készül a látleletről is.

Látleletet vesz fel a betegek gyógyítására egyetemi képesítést szerzett, ezzel foglalkozó szakember, a törvényszéki orvostan ismerője és meghatalmazottja, aki mindezt az anyagismeret felidézésével és alkalmazásával, mint díjköteles vagy díjmentes eljárást végzi az érintett jogszabály alapján.

Úgyszintén az „orvosi látlelet és vélemény” kiállítása az Országos Igazságügyi Orvostani Intézet szerint: az orvos, jogszabályban előirt kötelezettsége. Hippokrates mind az igazságügyi orvos szakértői tapasztalatot, mind az orvos szakértői véleményt, akár a pontosságban (a kés szúrt, metszett, szúrt-metszett: a golyó be – és kimeneti nyílás nagysága), akár a „gyógytartam” (betegség, sérülésjavulóban, meg-, illetve begyógyul 8 napon belül) meghatározásában a színtiszta igazságra tanú.

Csak a magyar nemzet vérzivataros történelmi sorsfordulóira nem jött még orvos szakértő, lélekszakértő, életszakértő, szívszakértő. Látleletet kérhet az élő nemzedék: díjmentest (mert azt százszorta megfizettük, / pontosat / mikor késsel vagy golyóval: és 828 esztendő gyógytartam! / 118l, 1685, 1848, l9l4-18, 1941-1945, 1956, 1989.  Nem kimondottan nyelvújító szándékkal került Potemkin neve a látlelet mellé, de lélekújító szándékkal igen. Hadd ismerjük fel „abban ezt” és „ebben azt” a tényezőt, mivel károsult és napjainkban károsul életünk.

Íme a hiteles Potemkin, GergelyAlexandrovics, született 1736-ban Smolenskben, atyja birtokán, ó-lengyel nemes családból. Eleinte teológiát tanult, de mint altiszt a lovas testőrségbe lépett és sivár életet élt. Mikor II. Katalin azon napon, melyen férjét trónjától megfosztotta, orosz egyenruhában a pátervári őrsereg előtt megjelent, Potemkin zászlós, észrevette, hogy a cárnőnek kardbojtja hiányzik, azonnal a magáét felkötötte neki, s e figyelmessége szerencséjének alapjául szolgált, s már másnap őrnagy volt a kamarásapród. A török háborúban magaviseletéért áltábornokká léptették elő. Miután a császárnő kegyence Orlow megbukott, akinek a helyébe vágyakozott Potemkin, és a császárnő szerelme után is esengett, - kolostorba zárkózott – a cárnő visszahivatta és kegyencévé vált. Potemkin erőszakos, goromba ember volt, de Katalin nyugodtan tűrte kíméletlen faragatlanságát, mert éppen a rettentő Potemkin volt az, aki a török háborúkat javasolta, s azokat részben vezérelte is. Majd híre terjedt, hogy a Krim kiművelésére kapott milliókat elsajátította volna, azért Katalin 1787-ben útnak indult a tartomány megszemlélésére. Mindenütt kövér nyájakat és szorgalmas, megelégedett s kedélyes embereket talált, kiket Potemkin távoli vidékekről rendelt ide. A Khersonban kiállított műértékeket Moszkvából és Varsóból hozatta. Sevasztopoli kikötőben hajók és nagyszámú vízijárművek hemzsegtek. Így csapta be rögtönzött színházi „ügyeskedéssel” és elnyerte a tauriai címet. Abban a reményben élt, hogy Moldvát és Oláhországot, mint orosz-hűbérnök kormányozhatja. Kicsapongásainak eredménye volt az 1791-ben bekövetkezett halála.

A Katalin cárnő megtévesztésére, szemfényvesztésre szolgáló hamis látszatfalvakat a félrevezető és becstelen neve után ma is potemkin-falunak nevezik. Rövidesen érkeznek a potemkinlátlevelekről is látlevelet készítők.

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

EPOLETT

MAGYAR TIMPANON

Hangösvény suttogás