T O L E R A N C I A


Lehetségesnél kisebbfajta az a teherbíró képesség, amely a legnagyobb eltérési türelmi küszöb alatt megengedhető a megadott mérettől, mennyiségtől vagy minőségtől függően. 

Létező vélemény iránti türelmesség határát a mindenkori társadalom érdekével összefüggő társas érintkezés a tolerencia szabja meg: azaz határain belül még elnéz, elfogad.

Ugyan a nagy pontosságú műveletek végzésére alkalmas munkaeszköz a műhiba elkövetésekor hiteles jelzést ad a történtekről, de az ember és társadalmában a mások ellenkező meggyőződését tiszteletben tartó, káros hatásokat jól tűrő vagy elszenvedni nem akaró magatartásra alkalmazható erkölcsi műszerezettség nem áll rendelkezésünkre. Míg az emberi szervezet ellenálló képessége vagy a megszabott életvitele az eredetitől - külső ráhatás eredményeként - eltérő lesz, azonnal jelentkezik az intolerancia, a tolerancia ikertestvére a türelmetlenség és az összeférhetetlenség. Hogy a világ e két hatóerőként szereplő tényezője közül melyik feszített korábban tarcsvitorlát, azt a „mi volt előbb: tojás vagy tyúk” vitájára nem bíznánk, de a bibliai Ézsaú és Jákób ikertestvér-történetre inkább, mert noha az elsőszülött szőrös volt és vörös, a szeretet kibékítette őket.

Csupán egy dologban kell egyeztetnünk, akárcsak Xerxes, Perzsia királya betörésekor Euribiadesz spartai tengernagy és Themisztoklesz athéni hadvezér a haditervről vitatkozva a vita közepén a spártai botot emelt, hogy megüsse Themisztokleszt. Erre mondotta emez: „Üss, de hallgass meg!” A változásokat átélő, önmagára zúdult társadalomban az egyre nagyobb méretet öltő és mindent elsöprő globalizációs folyamat a tolerancia mellőzésével, üti és agyonveri mindazt a sajátos nemzeti kincset, amelyet a Kárpát-medence magyarsága vérzivataros (szőrös és vörös) időben az anyaméh, család, iskola, nyelv, egyház, kultúra és hagyomány rejtekében őrzött, megőrzött. És nem hallgat meg! Nem hallgat meg, hogy jobb alapon jobb ügyet jobb érvekkel tudjunk képviselni. De toleranciamentes az is, aki mint „jó diák” ötven esztendő elteltével a sikeres érettségi vizsgájával dicsekszik, vagy akár az is, aki arra hivatkozik, hogy mit mondott pontosan most húsz esztendővel ezelőtt. Adatokat gyűjt, hogy embertársai tévedéseiből, esetleges hibáiból ágyút öntsön. Nem toleráns, mert lőni akar!

Itt áll, itt van, az eszemben, a szívemben, a nyelvem és ujjam-hegyén, hogy mindenki számára olvasható legyen, amit XVI. Benedek pápa mondott: A tolerancia diktatúráját éljük  Erre fölösleges lenne a példák, az elrettentő, fájdalmas és megdöbbentő történek végeláthatatlan hosszú sorát idézni. Sapienti sat! (A bölcsnek elegendő!)
Alea iacta est.

A kocka el van vetve. A visszavonhatatlan, megtett kezdésre értjük. Julius Caesar (Kr. e. 100-44) mondotta, mikor Kr.e. 49-ben seregével átlépte a Rubicon (ma Rugon)/ folyót. Ezerkilencszázhatvan év után, mondhatja Európa is, hogy Alea iacta est.

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

ÁLELEVENSZÜLŐ

EPOLETT

Hangösvény suttogás