Új könyv a magyar ősvallásról


Kapcsolatteremtő szépségideál közelségébe hozza dr. Róbert Gyula Cey-BERT professzor a sajátos alapkutatás módszerével a magyar ősvallás sámánját a Szig-Tim Kiadó gondozásában megjelent Hun-magyar ősvallás könyvével. Az igényes jövőkutató fenomenológiájában (összehasonlító valláskutatás) mesteri módon teszi vonzóvá, érdekessé a táltossal közösséget teremtő magyar ősvallást. Vallja, hogy az alapkutatás ott kezdődik, ahol a tudás véget ér. E nézet szerint a tudomány a tudás megkoronázása tudományosnak minősített módszertan segítségével.
A leíró tanulmány sok tekintetben a tudományos és köztudatban meglevő ismereteket részben vagy egészében cáfolva, őseink hitvilágának újszerű elemzését nyújtja. A magyar őstörténet és vallástörténet egyedülálló, hiánypótló szintézise; a mítoszok, legendák értelmezése. Fejlődéstörténeti vizsgálódásának eredménye, hogy a magyar ősvallás a harmónia eszményének vallása. Cey-BERT felismerése elsőként igazolja, hogy a világ lehetséges arcai közül ma csak egyet mutat, éppen azt, amelyet az Ember tudatának tükrében már megismert, ám bízik abban, hogy a létezés innovációja az Intelligens természetet visszakapcsolhatja a Mindenség sokdimenziós lüktetésébe, ahol az Isten, az ember, a természet, a világmindenség harmóniája él.
A magyar történelem legfontosabb és legkevésbé ismert területén végzett kutatási eredményeit a lényeghez tartozónak, a világ jelenségeivel összefüggőnek véljük. Szakterületén tett felfedezését Heri-BERT, III. Ottó jegyzőjének, legrégibb oklevélírónak művéhez mérjük, aki a magyar írásbeliség megteremtője volt.
Íme önértelmezhetőségünk újabb lehetősége a hit és szellem nagy örökségével, az érzésnek és gondolatnak olyan sajátos módjával, ahogyan ezer év értéke válik közkinccsé. Sokszor milyen messzire kell elmennünk, hogy közelebb kerüljünk egymáshoz!

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

EPOLETT

MAGYAR TIMPANON

Hangösvény suttogás