Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: január, 2013

ISTENEK ELEDELE

Lehet-e parancsszóra szeretni? Lehet-e valakire paranccsal ráerőszakolni,
hogy szeressen?
Ugyan már! Nem lehet. Mégis megalkuvást nem ismerő határozottsággal
parancsolja Jézus Máté 22:37-ben: „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből,
teljes lelkedből és teljes elmédből”, azaz hogy összes lelki tehetségeinknek minden
erejével szeressük Istent. Össze lehet tehát egyeztetni a lehetetlenséget a parancs
teljesítésével? Igen. A megoldás ez: gondolkozzunk, szenteljünk egy.egy kevés időt
a testi-lelki élet nagy kérdései felett való elmélkedésre. Honnan melyik helyről,
milyen irányból jöttünk - eredetünket tudakolva? Hová, melyik helyre, milyen
irányban megyünk? A kezdet, (a kezdő mozzanat, a megindulás szakasza) és vég,
(az a hely, az a pont, ahol a dolog már nem folytatódik) között levő úton ki vezet,
ki véd, ki segít, ki táplál, ki ad áldást, vigasztalást, erőt, egészséget, gyógyulást,
szonongatott, nehéz helyzetben szabadulást?! Ki csendesíti le háborgó lelkünket?
Ki nyugtatja me…

UTÁNOZHATATLAN

Lehet színlelni a hitet, a szeretetet lehet utánozni, a reménységben lehet képmutatóskodni, de az egyszerűséget senki sem tudja színlelni. (Fritz Binde) Legendás íze a megtévesztő szándékból adódik, híven előidézni jelenséget és kelteni az eredeti látszatát. Az önző, kétszínű szándék egész bizonyosan elárulja magát, hisz alig jelent meg Jézus a földön, a vérszomjas Heródes már halálra kereste. Minél egyszerűbbnek („hogy tisztességet tegyen”) mutatja magát, annál sokrétűbben mutatkozik meg a csalása. Majd Jézus megkisértése és kereszthalála is – emberileg véve – a legnagyobb kisértő az ördög műve volt. (Márk 12:13, Luk. 20:20.) És így tobább folytathatjuk, az első keresztyének üldözésétől kezdve el egészen korunkig; mindenütt az ördög átkos befolyásának nyomára akadunk (Csel. 5:1-33). Ő az Isten (legfőbb jó!) útjainak és terveinek ellensége és ezért ellensége az Isten teremtményeinek, az embereknek is, kik boldogságra, életre és örökéletre rendeltettek. A világtörténelem lapjai tele v…

MEGENGEDHETETLEN

Lehetséges félreértés elkerülésére - nem az ünnepeket követő, újesztendei hangulatvesztés, hanem a tömegesen előforduló jelenségek és folyamatok: Egyesült Államokban müködő központ becslése szerint 2012-ben 105 ezer keresztényt öltek meg hite miatt, - képezi a megengedhetetlent. Legfejlettebb adatokkal foglalkozó statisztika, tömegjelenségek tudománya a mennyiség összeállítása, szakszerű elemzése, csoportosítás és nyilvántartás alapján félelmetesnek minősítette a történteket, ami azt jelenti, hogy csak az elmúlt évben minden öt percben meggyilkoltak egy keresztényt. Ugyancsak e döbbenetes kérdéssel foglalkozó Introvigne professzor interjús nyilazkozatában arról tájékoztatott, hogy számos veszélyes térség van a világon, amelyek közül hármat emelt ki: első régióban erőteljes az iszlám fundamentalisták csoportjainak jelenléte. Ide tartozik Nigéria, Szomália, Mali, Pakisztán és Egyiptom egyes régiói. A másik térségben kommunista totalitárius rezsimek uralkodnak, mint Észak-Korea. A harm…