MEGENGEDHETETLEN


 Lehetséges félreértés elkerülésére - nem az ünnepeket követő, újesztendei hangulatvesztés, hanem a tömegesen előforduló jelenségek és folyamatok: Egyesült Államokban müködő központ becslése szerint 2012-ben 105 ezer keresztényt öltek meg hite miatt, - képezi a megengedhetetlent. Legfejlettebb adatokkal foglalkozó statisztika, tömegjelenségek tudománya a mennyiség összeállítása, szakszerű elemzése, csoportosítás és nyilvántartás alapján félelmetesnek minősítette a történteket, ami azt jelenti, hogy csak az elmúlt évben minden öt percben meggyilkoltak egy keresztényt. Ugyancsak e döbbenetes kérdéssel foglalkozó Introvigne professzor interjús nyilazkozatában arról tájékoztatott, hogy számos veszélyes térség van a világon, amelyek közül hármat emelt ki: első régióban erőteljes az iszlám fundamentalisták csoportjainak jelenléte. Ide tartozik Nigéria, Szomália, Mali, Pakisztán és Egyiptom egyes régiói. A másik térségben kommunista totalitárius rezsimek uralkodnak, mint Észak-Korea. A harmadikhoz pedig azok az országok tartoznak, amelyekben erős az etnikai nacionalizmus, vagyis a nemzeti identitást azonosítják egy meghatározott vallással. Így a keresztényeket a nemzet árulóinak tartják. Példa erre Orissa állam Indiában. (RV) Számunkra, akik a tényleges vallásgyakorlás korlátozottai voltunk a rendszer vezetői által, nem újdonság a kései keresztényüldözés fogalma, de ezzel a kíméletlen vandalizmussal lehetetlenül, különös dolog veszi újból kezdetét. Csak az ígei figyelmeztetésre gondolva: „Félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a ti idvességeteket.”(Felippi 2:12) – mily végtelen tökéletességgel egyesül szentség és irgalom Isten felséges lényében! És milyen tökéletlen a gyarló ember ennek megértésére! Az ó-szövetségi nép Istennek szentségét sejtette csupán és éppen azért félt és rettegett Tőle szüntelen, de közelíteni nem mert és nem is tudott Hozzá. S mi, új-szövetség „boldog népe”, vajon nem csak az irgalmas Istenről akarunk-e tudni gyakran? Nem feledkeztünk-e meg az Ő szentségéről? Talán akkor jobban vigyáznánk tetteinkre, beszédünkre, gondolatainkra... És akkor nem ütköznénk meg azon, hogy nekünk, megváltottaknak miért van arra szükségünk, hogy az apostol félelemről és rettegésről írjon. És talán több bátorságunk volna féltő szeretettel figyelmeztetni káromkodó, szitkozódó embertársainkat Isten neve sérthetetlen szentségére. Hiszen lépten-nyomon halljuk emlegetni Őt szentségtelen ajakkal. Így Pakisztánban az istenkáromlásra vonatkozó törvény szintén nagy veszélyt jelent a keresztyének számára. Asia Bibi, ötgyermekes édesanya ma is börtönben van halálos ítélettel, éppen e törvény értelmében. Olaszország az elsők között tette magáévá Asia Bibi ügyét és erőfeszítésének köszönhetően eddig még sikerült megmentenie a keresztény asszony életét. Azonban számos esetben maga tömeg lincseli meg a blaszfémiával (szentségtörés, istenkáromlás) vádolt személyt, még mielőtt bírósági tárgyalásra kerülne sor. Pakisztánban ez sajnos megszokottá vált. Arra a kérdésre, hogy miért váltak a keresztények a legüldözöttebb vallási csoporttá és miért tekintenek rájuk ilyen nagy gyűlölettel, a már idézett professzor a következőket válaszolta: „Ennek oka egyrészt sajátos ideológiákkal magyarázható mint a radikális iszlám fundamentalizmus vagy az etnikai nacionalizmusok túlzott formái, illetve, még ami tovább él a régi kommunista ideológiából”. A kulturális diktatúrák, ideológiák (gendert is ide értve!) veszélyesnek minősítik a keresztény tanítást. Innen az intoleráncia és a diszkrimináció megengedhetetlen eredménye. 


Népszerű bejegyzések ezen a blogon

EPOLETT

MAGYAR TIMPANON

Hangösvény suttogás