Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: február, 2013

HA KIDERÜL

Létezik igazság, - ha kérdez, ha felel; de ha magyarázó mellékmondatként kiderül, még akkor sem felfedezés - mert egyedül csak a hazugságot találják ki. Látható és láthatatlan világ: igazság és hazugság, - ikertestvérek! – akár a hit és a szenvedés. A hit egy láthatatlan Isten, láthatatlan törvények, igéretek és egy boldog, a beteljesedés felé siető, de mégis láthatatlan ország bizonyossága szerint való élet, amely együtt él egy láthatatlan Megváltóval, együtt munkálkodik egy láthatatlan Lélekkel. Mindez a látható világban megy végbe, olyan emberek között, akiknek a testi szem látása többet jelent, mint a láthatatlanokról való meggyőződés. Akik keresik, kutatják miként élhetnének boldog, kiegyensúlyozott életet, hogyan élhetnének gazdagabban. Arra kérdésre, hogy mit is jelent valójában gazdagnak lenni? – egyre égetőbbé és sürgetőbbé válik a felelet. Lelke mélyén mindenki érzi, tudja, hogy nem (csak!) a pénztől függ az élet. Mégis szinte mindannyian a pénztől remélik biztonságukat... …

Metafora

(mess of pottage)

Lencsibaba, mozgó szembogarú játék - enyhe célzás a csak nézeteltéréses
( kancsi!) hasonlóságra épülő szóképre, a lilás pillangós virágú hüvelyes növényből
(lens culinaris) készült, 17. századi szerencse hordozó lencse ragu, az esztendő első
napjának szemrevaló étke.
Létvédelem, ha jól főtt neki a lencse; az sincs egészen úgy, hogy a barátban
vérré válik a lencse. De a lencserendszer az optikai - törvényszerűségen alapuló –
készülékben a közös tengelyű, különböző fénytörésű lencsék rendszerét alkotó
egysége. A fénytörés folytán bekövetkező érzékcsalódás a látási, optikai csalódás.
Így a metaforikusan fogalmazott „mess of pottage” kifejezés tartalmi hasonlóságán
alapuló szókép is a valóság szándékos elferdítésével merőben más értelmet talál.
Ultima ratió, a parancsoló utolsó és döntő érv: „A kultúra saját belső
énünk megszervezése és fegyelme, saját személyiségünk birtokbavétele, olyan
magasabb fokú öntudat megszerzése, amlynek révén képessé válunk történelmi
jelentő…

SZIPORKA

Lemoshatatlan a sérelem a sziporka okozta szégyenfolt a mi ihletforrás teremtette emberszép megvalósításainkról - még akkor is, ha szellemes ötletével
megnevettet, csillogóan szerepel, akár civilizációs médiaetika keretben, ékszerbe foglalt kristályban, szexepiles csábításban.
Legközelebb álló különös igazság (a „becsület napján” - mert ez nemcsak a halott hősöké!): a legszebb muskátlik mindig a legszegényebb házak abakaiban
nyílnak. De a tüzes testnek sustorgással szétugráló szikrácskái, és a felbolygatott tüzes hamu pernye bántja a muskátli szerénységet. Emberi dolgokra figyelmeztet
Rabindranath Tagore is – „apró-cseprő dolgaimat szeretteimnek adományozom, a nagyok mindenkié.” Ezért nem leszek kiszolgáltatottja a bűnügyi bohozattal azonos
csúsztatásnak, hogy bárki is a közügyet támogató szép megvalósításaimat titkon
ügyeskedve a más dicsőségébe csempéssze. Emiatt percekig tartó csöndes agóniába merevedtem, majd éjszakai vádli görcs szorongatott, míg az Ígéből vett
bátorsággal „Amit…