Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: április, 2013

VAKTÁBAN

Lezárt szemei, szorosan összecsukott ajkai gondolatokat ébresztettek
bennem – ott álltam húgocskám ravatala mellett és sokáig néztem drága arcát...
Láttam: ezek a szemek, mikor még fel tudtak nyílni, kutatták az élet, az Íge
mélységeit. Összecsukott ajkai hányszor nyíltak meg beszélgetésre Azzal, Kinek
átadta lelkét örök életre. Fájdalom helytt valami csodálatos öröm fogott el arra a
gondolatra, hogy rövid életében nem élt át hiábavaló napokat. Ide-oda járása nem
történt vaktában. Mihelyt eszmélni tudott, átadta magát Jézusnak s mindig áldott
hűséggel járt Mestere nyomában. Mikor pedig tizenöt éves korába jött a kínos,
szenvedésekkel teljes idő, - 7 nehéz hónap – szép, komoly szemeit reám emelve
így szólt: „Ha áldás fakad belőle, szívesen szenvedek akármennyit.” Íme, e drága
hős hogyan ítélte meg a világban levő sok hiábavalóságot...
Ugyan: „Kicsoda megy fel az Úr hegyére? És kicsoda áll meg az ő szent
helyén...aki nem adja lelkét hiábavalóságokra.” (Zsolt. 24:3-4.) Milyen komoly
sza…

LEBZSEL

Leb szócska hangváltozattal és összehúzva képezi a lebzsel szót, ami gond,
munka, és fáradtság nélkülit, majd könnyen tölött időt, henyélést jelent: mintha
egy helyen lebegne - értelemmel bír.
Legfélelmetesebb bibliai igék egyike,a „mondom néktek: minden hivalkodó
beszédért, amit beszélnek az emberek, számot adnak majd az ítélet napján (Máté
12:36.); mert ugyan melyikünk merné azt mondani, hogy ő reá nem vonatkozik,
nem vonatkozik százszorosan és ezerszeresen? Nagy, égbekiáltó bűnökről sokszor
elmondhatjuk nagy fennen, hogy mi nem vagyunk részesei ezeknek, de aztán itt -
szembesülve mindnyájunknak el kell ismernünk a magunk bűnösségét. Pedig, lám
Isten előtt ez is égbekiáltó bűn, hiszen azt olvassuk, hogy minden hivalkodó szó
fölhangzik trónusa elé s még az ítélet napján is megcsendül vád gyanánt ellenünk.
De a hivalkodó beszéd ellen hiába vennők fel magunk a küzdelmet, amíg
hivalkodó, öntelt szívünk a régi marad, mivel „a szívnek teljességéből szól a száj”.
Új szívre van szükségünk,…

Szent Provokáció

Lehetséges provokatív kérdések felmerűlésének megelőzésére, hogy azok
ne váljanak a hit botrányköveivé, vállaljuk fel a különben nem jó ízű kifejezést a
szent szóval enyhítve, ami az idegen szavak szótárában „kihívást, bujtogatást,
ingerlést és izgatást...” jelent.
Leggyakrabban feltett mintegy húsz kérdésre kapunk választ a szerző Ken
Ham „Kérdések a teremtéshez” könyvében, a teremtéssel, az evolúcíóval és Mózes
első könyvével kapcsolatban. Nehány ezek közül:
Isten valóban hat nap alatt teremtette a világot?
Mit gondoljunk C 14- módszerről?
Miért láthatunk távoli csillagokat egy fiatal világegyetemben?
Miért van olyan sok destruktív mechanizmus az élőlényekben?
Honnan jött Káin felesége?
Hogyan tért bele a sok állat Nóé bárkájába?
Az egész földre kiterjedt-e az özönvíz?
Honnan jött az óriási vízmennyiség az özönvíz során?
Hogyan élték túl az özönvízet az édesvízi és tengeri halak?
Hogyan jutottak el a bárkától az állatok az olyan távoli helyekre,
mint Ausztrália?
Hogyan jöttek létre…