Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: május, 2013

SZEGÉNY

Legnagyobb bősége e világnak az anyagi javakban  szűkölködő, vagyontalan szegény.

Legmeghatóbb műkincs, amit a régi görög szobrászat reánk hagyott Laokoón szoborcsoportja. A görög hősmonda szerint Trója főpapja azzal vétkezett, hogy figyelmeztette a trójaiakat, hogy a faló csapdának készült, és bikaáldozatot mutatott be Poszeidónnak, a tenger istenének. Ezért hatalmas kígyók rohanták meg őt, meg szép két fiát is, akik apjuk segítségére siettek. Hiába tekintett fel az égiekhez, hiába erőlködik, a kígyók irgalom nélkül bilincselik le kezét-lábát; az egyik fia már elelélva a fojtogatás áldozatává lesz, a másik még részvéttel néz atyjára, de már gyöngül az ő védekezése is. A legnagyobb testi és lelki fájdalom azonban Laokoón arcára van írva, ki kétségbeesve lemond minden reményről. Alig van mű, amely jobban írná le a tehetetlenség, a szegénység hatalmát; azt az ellenállhatatlan erőt, amely megkötözi a testet, gyötrelembe viszi a lelket s amelyet nem háríthat el sem atyai szeretet, sem fi…

JEL

Lélek által megérintett értelmünk a jól meghatározott jelentéssel bíró dolog, fogalom és összefüggés,( magatartásra, cselekvésre felhívó jelenség) elfogadására képessé tevő észlelése: a jel. Lehet az figyelmeztetés, vagy tudtuladás akár taglejtéssel, hanggal, kitűzött, szembeötlő s távolabbról jelző tárggyal (zászló, kendő, kalap), nyoma valaminek, és tünemény (égi jelek: napban, holdban) vagy éppen lelkületnek bélyege... Lehet földi jel, - mennyei jel. Tanulságos péda erre, mint mikor Napoleonnak, a hatalmas császárnak fia megszületett 101 ágyúlövés adta hirűl ezt az örvendetes eseményt. Erre a jelre ujjongásban tört ki az egész francia nép. De a kis újszülött bizony nem lett atyja trónjának örökösévé. A reá váró hatalom összeomlott, akár a kártyavár vagy játszó gyermekek homokpalotája. Atyja száműzetésben halt meg, és ő maga idegen földön, ífjan, elepedve a dicsőség kielégítetlen szomjától sorvadt halálra. Ez komoly jel! Így csal meg az a jel, amit emberi erő, hatalom ad. Van más…

KALÁSZ

Lényegileg az önmegvalósításra, a siker elérésére alkalmas, reményteli,
kedvező eshetőség bekövetkezését előre megtervező és jelző igazi életvitel az a
magatartás, amelynek összetett füzérvirágzata: a kalász.
Learatott földön elhagyogatott kalászokat felszedők sorában szívesen hajlok
közelebb magamhoz: az édes anyaföldhöz. Kalászokat szedegetünk – egyre többen.
Kalász a gabonafej, melyben a gabonaszemek rejlenek, s azon szálkás hüvelykék,
melyek a szemeket zárják, a „toklászok”, a családok (gyermek - felnőtt, férfi - nő
éretlen - érett: zöld és sárga). Külön-külön és mégis együtt – ez a „kalászhegy”, a
kalászfej legfelsőbb védelmező szálkái:az összetartozás. Kalászkoszorú – magyarul
Összetartozunk.
Úgy,amint az a székely kapu, akit Erdély szeretete, kalászos rónája álmodott
meg és testet öltve, 2013. június 4-én - válaszul az Ópusztaszer Nemzeti Történeti
Emlékparban felállíta minden magyarnak hirdeti: Kalász-nemzet vagyunk. És nem
talmi, „tetszetős, csillogó, de valójában értéktelen…