Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: február, 2014

Szabadságra született nemzet

Legdühödtebben azokat üldözi a rosszfajta hatalom, akik belátták,  az élettől megválni nem szerencsétlenség a szabadságra született nemzet számára – sercegi az igazságot a magyarok „égő áldozata” Dózsa György. Leromlott köz-állapot -viszony, szétzüllesztett hadsereg, elszegényedett állampénztár, korrumpálódott közélet – az ilyen jelenséghez igen kiválóan talált a teljesen meglazult  központi hatalom, a társadalom különböző rétegeiben bekövetkezett atomizálási folyamat,  egy-egy oligarcha (kiskiály!) hatáskörébe  eső  területen is. Szapolyai inkább ura, mit vajdája volt Erdélynek, viszont dícséretes módon nem zsarnoki önkénnyel érte ezt el, mint egykor Báthori. Gondot fordított az erdélyi várak állapotára, a hadsereg megbízhatóságára, a déli és keleti határok megfelelő védelmére. Érthető, hogy az erdélyi haderő volt 1514-ben az az eszköz, amely a jobbágyok szociális forradalmát, a Dózsa-féle felkelést letörte. Levágatta (Szapolyai) Dózsa fejét, és vaskoronát tétetve rá, elküldette azt eg…

ERESZ(Völgyesi Ferenc emlékére)

Ledér könnyelműséget sejtető, hangzatos laza fityfiritty, az esetre, ügyre, életre rá sem hederítő magatartással, megnyílvánulással merő ellentétben áll az eresz mélyhangú, stabititást, oltalmat nyujtó védelem. L’élek konstelláció a felülről - elvileg lezáró, - beborító háztető, azaz  a falhoz csatlakozó téralkat legfelső része: az eresz. A fedélszék tartozéka, a talajnak  eresz  alatti  keskeny  sávja, az a perem, amely egensúlyi biztonsággal megvéd sok bajtól és veszélytől. Azt a tudatosan megformált célt, életcélt és (élet)hivatást, melyre nézve létesül amindenkori eresz, a csapások és pusztulás  fenyegető veszélyét magában rejtő tényezők, ( vihar, szélvész, stb.) igyekszik a természet erőivel  szemben féltőn megvédeni, épségben megtartani. Leonardo da Vinci hasonlata szerint egész életünk olyan, mint a gyertya lángja: folytonos változásból áll, melynek dinamikai egyensúlyát a különféle irányban mozgó erők harmóniája biztosítja. Elegendő egy parányi zavar e csodálatosan bonyolult égé…