HOLDSZÍN

 Lenni vagy nem lenni, ez itt a kérdés. / Shakespeare III,1.Hamlet 

monológjából To be or not te be, that is the question / Nem sivár társadalomtörténeti 

értekezés, hanem a nemzet életének szétágazó küzdelméből egy csodálatos, 

sokoldalú emberi portré ez, melyet megeleveniteni kiván az emlékezés. Az iszonyat 

és fájdalom epikus remegése a vér csillogása, mely a gyűlölet mélységéből a 

mérhetetlen szeretet egére emeli a tekintetet: előbb szabadságot, majd hitet remélve. 

 . Ugyanaz, a dal és a könny rejtett forrása, a bibliai Noé özönviz 

utáni szivárvány „aranyparitása”: vörös, narancs, sárga, zöld, kék, ibolya. „Az én 

ívemet helyeztetem a felhőkbe, s ez lesz jele a szövetségnek közöttem és a föld 

között.”/Gen. 9,13 / Isten igérete az Életre és nem a színekre utal. Földrészünket 

érintő védtelen népek ellen irányuló uralkodói terror eredménye a mindenkori 

ösztönös ellenszegülés, lázadás és forradalom. A legtöbbször szomorú kimenetelű, 

de mégis „győzelmes”-nek vélt események epizódjai tisztán és mélyen mutatják a 

tudatos hajnalhasadást. . Chile hatalmas drámájának írója 

Valentin Teitelboim így örökíti meg fájdalmas színekben a történteket: sápadt 

színe a napfény minden változásával elváltozott, mint a vadgalamb nyaka. Zöld és 

ibolya árnyalat szóródott szét a föld sebein, hamu hullt az égből, gyöngyös homály 

szivárványozta a sivatagot .Holdszínbe öltözik a zordon haza...

 S a magyar „dies irae dies illa solvet saeclum in favilla”-t (Ama nap 

a harag napja, az a nap a világot hamuvá teszi – az utolsó ítéletről szóló középkori 

himnusz kezdő szavai) ki fogja megirni? Vagy meddig lesz még „defficilis”, minden 

külső hatásra túlzottan érzékeny, vagy kényes kérdés a jogfosztott színekbe-menekült 

magyar ember színfoltja, színérzéke, vagy színértéke felől érdeklödni? 

Ismert meteorjelenséget idézünk, melyre - most mindjárt hatvan év elteltével 

- emlékezünk. 1954. október 25-én, hajnalban feltűnően fényes, megkapó szépségű, 

viszonylag hosszú ideig látható jelenségnek lehettek tanúi Magyarország egész 

területén a szabad ég alatt vagy a házak tornácain, vagy épp ablakainál tartózkodók 

– írja Ponori Thewrewk Aurél. A ritka és érdekes meteorátvonulás körülményeinek 

tisztázása céljából az Uránia Csillagvizsgáló igazgatója, Kulin György a napilapokon 

át felhivást intézett a nagyközönséghez: aki látta ezt a „meteorikus tűzjelenséget” a 

feltűnés időpontjára, a meteor mozgási irányára, szinére, esetleges hangjára vonatkozó 

észrevételeinek leírását küldje be az intézet címére. Így rövidesen mintegy 1600 levél 

érkezett be. Levélirók között volt nyolcéves, kislány, 76 éves földműves, hires fizikus 

és Kossuth-dijas író is. A leírások különösen a meteor jellegének, színeinek ecsetelése 

volt változatos. A női levelekben: világosan ragyogó türkiz, világoskék, világoszöld, 

hajnalpiros, áttetsző ezüstös, gyengén átszőve zöldes fénnyel, halvány, fehér, hófehér, 

habfehér, zöldesfehér, sárgásfehér, izzó fehér, vakító fehér. Volt sárga, citromsárga, 

narancssárga,tengerzöld, neonzöld, sötétzöld, szentjánosbogárzöld, fehéreskék, hideg, 

halványkék, sőt ibolyántúlikék, lilásbordó, hideg, szivárványszínű, hullócsillagszínű, 

nemzetiszínű, de volt „holdszínű” is. És ez érdekel minket! . 

 . A szerző nyomatékosan hívja fel a figyelmet arra, hogy a jelenség, a lényeg 

megnyilvánulásának külső formája, a folyamat megfigyelése útján szerzett ismeretek 

és következtetések lényegesen tágabb szakmaikörre vonatkoznak, mint a csillagászat. 

Tehát az itt elmondottakat és következtetéseket igen-igen hasznos lenne mindazoknak 

megismerni, akik a múlt korokból származó írásos emlékek tanulmányozása révén 

óhajtják megtudni az igazságot: akik szemtanúk beszámolói alapján irják meg egy-
egy esemény lefolyását: akik feltétlen hitelt adnak egy néhány, vagy akár éppen ezer 

szemtanú elbeszélésének – beleértve a sajátjukat is.

 „Avagy nem parancsoltam-e meg néked; légy bátor és erős? Ne félj és ne 

rettegj, mer veled lesz az Úr, a te Istened mindenben, amiben jársz.”(Józsué 1:9.) 

Hogy emelték fel e szavak Józsuét és milyen bizakodóvá, egyben bátorrá tették lelkét, 

amikor átvette Mózes megbízatását, azzal, hogy a válaszott népet Kanaán földjére 

bevezesse. Ezt az Úr parancsolta neki. Az Úr nem kívánt soha többet, - bármennyire 

elviselhetetlenek is rendelései számunkra – mint amit elviselhetünk. Ezért kell nékünk 

mindig erőseknek, egyszer s mindenkor bátraknak lennünk, mert az erőnk gyengeség, 

erőtlenség által végeztetik el. Ha Ő velünk jön, akkor Benne és Általa nagy dolgokra 

vagyunk képesek. Akivel pedig az Isten, annak nincs oka a félelemre! Kitől is félhet 

az, akinek Isten a szövetségestársa? Józsuéban is megdicsőitette magát, amikor sok 

ellenséges király fejedelmi jelvényeit tette lábai elé a holdfényben és Izrael nyugodtan 

élhetett a holdszínű „ígéret földjén”.

 A világhódító makedón király Nagy Sándor fültanúja volt, amikor katonái 

egy holdszínű estén a csüggetegen szóltak a reájuk váró napról:„Bizonyos, hogy 

vereséget szenvedünk, hiszen annyi az ellenség... csak úgy remeg a föld lovaik és hadi 

szekereik alatt.Rettenetes napra virradunk! Háromannyi az ellenség, mint ahányan mi 

vagyunk.” Erre a szóra közibük lépett Nagy Sándor s azt kérdezte bátorságukvesztett 

katonáitól: „Hát engem, hány embernek számítottatok?”

.Az emberiség történelmét mebizható szemtanúk közléseiből állitották össze. 

 A Hold szine

- Milyen színű a szomorúság? – kérdezte a csillag a cseresznyefát, és megbotlott 

egy felhőfoszlányban, amely gyorsan tovább szaladt.

- Hallod? Azt kérdeztem, milyen színű a szomorúság?

- Mint a tenger, amikor magához öleli a napot. Haragosan kék.

- Az álmoknak is van színe?

- Az álmoknak? Azok alkonyszínűek.

- Milyen színű az öröm?

- Fényes, kis barátom.

- És a magány?

- A magány ez ibolya szinét viseli.

- Mennyire szépek ezek a színek! Küldök majd neked egy szivárványt,

 hogy magadra teríthesd, ha fázol..A csillag behunyta a szemét, és a 

 végtelennek támaszkodott. Egy ideig így maradt, hogy kipihenje magát.

- És a szeretet? Elfelejtettem megkérdezni, milyen színű a szeretet?

- Pont olyan, mint az Isten szeme – válaszolt a fa.

- Na és a szerelem?

- A szerelem színe a telehold.

- Vagy úgy. A szerelem szine megegyezik a holdéval! – mondta a csillag.

Majd messze az űrbe bámult. És könnyezett.

 Alkyoni Papadaki 

Pásztori Tibor Endre

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

EPOLETT

ÁLELEVENSZÜLŐ

A szegek helyei